ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЯ „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО МЕНИДЖЪРИ, ТИМ ЛИДЕРИ И СУПЕРВАЙЗОРИ“
ПРЕХОДЪТ ОТ СЛУЖИТЕЛ КЪМ МЕНИДЖЪР. УМЕНИЯ ЗА СУПЕРВИЗИРАНЕ

За мениджъри с малък опит, супервайзъри и наскоро издигнати лидери на екипи, чиито нови отговорности включват ръководене и мотивиране на хора – често доскорошни равностоящи. За целта са им нужни както лидерски умения за работа с хора, така и познания за организационно управление.За служители с по-дълъг опит, но отскоро ръководители на екип или с нови, разширени отговорности.

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕЩИ И СЪБРАНИЯ

Ще се запознаете с основните техники за планиране и водене на срещи, които ще ви направят сигурни, че срещата ще ангажира реално участниците и те ще останат с положително усещане за случилото се по време на нея. Това обучение е практическо и участието и в него ще бъде ценен опит за вас. Използвайте времето си, прекарано на него, за да стартирате процеса по развиване на умения за управление на срещи, което и другите участници биха били щастливи да предприемат заедно с вас.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ

Правилното управление на времето е в основата на успеха в почти всяко начинание. Това обучение ще ви даде практически съвети за организиране на вашето ежедневие и приоритизиране на задачите.
Това обучение ще ви помогне да организирате времето за подобряване ефективността на работата, дан научите техники за упражняване на по-голям контрол с времето, да намерите време за наистина важното в професионален и личен план


СЪЗДАВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА УСПЕШНИ ЕКИПИ

Тази програма е насочена към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят. Това обучение предоставя практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера. Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Винаги когато, двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява. Това обучение ще предложи на участниците в него, модел от шест стъпки, чрез който да решават конфликти от всякакво естество и мащаб. Участниците ще се запознаят с решаващи умения за справяне с конфликти, включително за справяне с гнева и използването на Рамка за разбирателство.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (Project Management)

Това обучение ще ви помогне да се запознаeтe с процеса на планиране, подготовката, структуриране и управление на проекти; да придобиeтe задълбочени познания, относно управлението на собствения и външните ресурси; да осъществяватe ефективна комуникация за съгласуване на отделните задачи за постигане на очакваните параметри на проекта; да прилагатe успешно на практика придобитите техники и методи;


 

presentation_skills_main
 Програма „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО МЕНИДЖЪРИ, ТИМ ЛИДЕРИ И СУПЕРВАЙЗОРИ“ – БАЗОВИ УМЕНИЯ
Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в съответната област.