Organization_Consulting_Arthur_Adams Bugalria

Организационно консултиране

Нашата роля е да разберем как функционира вашата организация, какво искате да промените и какво да запазите, защото работи добре. Нашата задача е погледнем като страничния наблюдател, да ви помогнем да анализирате моментната картина като обвържем анализа с визията и стратегията на вашата организация. На този етап от нашата съвместна работа ние ви помагаме да дефинирате обхвата на предстоящата промяна и да приоритизирате стъпките, които сте готови да предприемете.

На следващия етап ние ви помагаме да осъществите набелязана промяна. Как можем да ви бъдем полезни? Като подкрепим комуникационния процес във вашата организация, фасилитираме срещи, изготвим и подпомогнем осъществяването на тренинг планове, подкрепим организационното преструктуриране и промяната на организационната култура и свързаните с тях дейности, които включват, но не се изчерпват само с управление на процеси в сферата на човешките ресурси.

В хода на този процес ние можем да бъдем ваш съветник като ви подкрепим не само в процеса на вземане на решения, но допринесем съществено за вашето личностно и професионално развитие.

Organizational Consulting Arthur Adams

 
Успешно реализиран проект с Investor.BG Media Group

Като водеща онлайн медия в България, Инвестор се нуждае от качествено нов търговски процес, за да задържи и разшири пазарния си дял. Артър Адамс® България направи одит на процеса и участниците в него и предложи нов търговски подход и нова търговска структура. Паралелно бе проведен задълбочен анализ на нуждите от обучение. Така търговският отдел има възможност да придобие нови знания и умения, с които да предложи блестящо обслужване за всеки настоящ и нов клиент, което реално ще повиши стандартите на пазара на онлайн медии. Проектът продължава с коучинг сесии и обучения.