е-Академия „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ“

 
е-Академия: „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ“

  Брой на курсовете: 5

  Продължителност: по 3-4 часа на курс

   Ниво – НАЧАЛНО КЪМ СРЕДНО

  Цена: 173 ЕВРО за 5те курса от програмата

Изпрати запитване!

Какви са принципите на успешния мениджмънт е въпрос, който вълнува хората от векове. Множество теории разглеждат надълго широко темата. Но винаги остават въпросите, които си задава всеки човек на позиция с ръководни функции: „Как да се справя? Как да преодолея препятствията в ежедневното целеполагане? Как да ми стига времето за множеството задължения? Какво да делегирам и как да упражня контрол върху представянето на хората си?“

е-Академията “ МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ“ съдържа най-важните умения, които мениджърите биха желали да притежават, за да могат успешно да водят екипа си към постигане на резултати. С помощта на реални казуси от различни сфери на бизнеса се представят знания и развиват компетенции, с които могат да се изпълняват ефективно мениджърските функции в рамките на организацията, а именно ефективно планиране, поставяне задачи, делегиране и контрол на представянето.

  • е-Курс: ПРЕХОДА ОТ СЛУЖИТЕЛ КЪМ МЕНИДЖЪР
  • е-Курс: ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАНЕ
  • е-Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
  • е-Курс:РЪКОВОДЕНЕ НА СРЕЩИ И СЪБРАНИЯ
  • е-Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

Два от е-курсовете са посветени на вечните предизвикателства пред мениджърите, особено в днешния високо-технологичен свят: планиране на времето и справяне със стреса. Уменията, които ще получите, са практически, поднесени с помощта на интерактивни казуси, тестове за самооценка и доста упражнения.

е-Академията “ МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ“ се състои от 5 отделни е-курса, които могат да се изучават поединично или като цяла програма.

 
е-Курс: ПРЕХОДА ОТ СЛУЖИТЕЛ КЪМ МЕНИДЖЪР

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – начално към средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Неоспорим факт е, че вътрешното промотиране на мениджърска позиция се основава на постигнатите резултати на предходната позиция. Това със сигурност не е достатъчна подготовка за новия мениджър. В резултат наскоро издигнати служители на ръководна позиция се затрудняват с приоритетите си, не знаят как да планират работата си, а нерядко нямат правилен подход при управлението на доскорошните си колеги-настоящи преки подчинени.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Обучението е подходящо за мениджъри с малък опит, супервайзъри и наскоро издигнати лидери на екипи, чиито нови отговорности включват ръководене и мотивиране на хора – често доскорошни равностоящи. За целта са им нужни както лидерски умения за работа с хора, така и познания за организационно управление.

  Спирайки се на основните теории на мениджмънта, се изясняват понятията мениджър и неговите функции и роли, както и нужните качества за успешно развитие. Различните нива мениджъри имат и различни по обем и важност функции, което е свързано с това, доколко те са в оперативна или стратегическа роля.

  Курсът съдържа ясни съвети как новият мениджър да взима решения и да реагира в различни ситуации. Включени са задачи и тестове, подпомагащи затвърждаването на знанията и прилагането им на практика в ежедневната работа.

е-Курс: ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАНЕ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Кой не се е сблъсквал с безразличие и дори враждебност при поставяне на задачи към екипа си? Този курс дефинира разликата между цел и задача и дава SMART правила за комуникирането на задачи към служителите и координирането им в екипа.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Делегирането се разглежда като начин за подобряване личната и екипната ефективност. Дават се практически съвети за избор на подходящи задачи и изпълнители при делегиране. Предлагат се начини за преодоляване на лисата на готовност за делегиране у мениджъра и как да се постъпва при липса на желание в служителя да му бъде делегирана задача. Важен елемент и въпроса за мониторинга и контрола при делегиране – каква отговорност носи служителя и каква мениджъра, който делегира.

е-Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

„Бързам, нямам време!“ – чуваме го навсякъде. Но дали времето не достига наистина или е въпрос на организираност човек да постигне повече? И дали има таван на организираността, т.е. възможно ли е да се свърши „всичко“? има ли такъв човек, който перфектно управлява времето си или това е опасен мит, който пречи да се анализира трезво какви реалистично може да се направи?

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Реалистичното управление на времето е пряко следствие от подходящо приоритизиране на дейностите и възможностите за спестяване на време. Курсът предлага знания как да се води полезен график – за анализ и за по-точно разпределение на времето. Предоставен е примерен график и редица тестове.

  Курсът предлага практически съвети за анализ на причините за пропиляване на време и начини за постигане на висока организираност, основана на ефикасност и ефективност. Специално внимание се отделя на неизползваните възможности за икономии на време.


 
е-Курс:РЪКОВОДЕНЕ НА СРЕЩИ И СЪБРАНИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 2-3 часа

Ниво – начално към средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Всеки е бил на напълно безсмислени, излишни или проточващи се срещи и събрания, които са могли да бъдат проведени по подходящ начин, полезен за участниците. Във всички тези случаи отговорността е била на водещия срещата или този, който я организира – често мениджъра на екипа. Опасността да се превърне срещата в загуба на време е сред най-честите проблеми…

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Курсът дава точни инструкции за планиране, правила, дневен ред при организиране и водене на събирания и как да информирате и подготвите предварително участниците.

  Ще научите как да поднесете информация и да инициирате дискусия, като запазвате фокуса и дисциплината, както и начини за справяне с емоционални участници. Дават се съвети за справяне с различни конкретни проблеми, които могат да възникнат. Включените тестове увеличават полезността на знанията в този курс.

е-Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

Тип: онлайн

Продължителност: 2-3 часа

Ниво – начално към средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Бичът на днешното съвремие несъмнено е стресът. През последните години стана ясно обаче, че стресът може да има и положителен ефект и тогава е известен под термина „еустрес“. Но в ежедневието и положителният, и отрицателният стрес имат постоянно влияние върху всички нас. Идеята е да се увеличи положителния стрес и да се сведе до минимум отрицателния.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Този курс ще покаже на участниците метод с три варианта за разрешаването на всякакви стресови ситуации, както и набор от лични умения, включително използване на съчетания от рутинни процедури, техники за релаксация и най-вече добро познаване на трите метода, за да бъде избран подходящия за съответната стресова ситуация.