ОБУЧЕНИЯ ПО „АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ“:

БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Добре дошли в обучението по Бизнес кореспонденция. Писмената форма е един от най-често използваните методи за комуникиране, но и източник на трудности за много хора. Това обучение има за цел да освежи основните правила при писмената кореспонденция, които са познати на участниците, но по една или друга причина са избледняли в съзнанието им.

ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
Ежедневно влизаме в комуникация с много хора по различен начин – на живо, по телефона, по имейл. Би трябвало след толкова много практика всеки да е станал перфектен в общуването. Така ли е наистина? Проучване сочи, че над половината от конфликтите на работното място се дължат на недоразумения в комуникацията. Имайки предвид това, целите на това обучение са да даде знания и практически умения на всички, които искат да бъдат разбрани по-добре, да преодолеят недоразуменията в разговорите с другите и да постигнат убедително общуване независимо от различията помежду хората.


УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕЩИ
Това обучение е направено така, че да ви представи основните техники за инициране и водене на среща. Ще се запознаете с техники за планиране и водене, които ще ви направят сигурни, че срещата ще ангажира реално участниците и те ще останат с положително усещане за случилото се по време на нея. Това обучение е практическо и участието и в него ще бъде ценен опит за вас. Използвайте времето си, прекарано на него, за да стартирате процеса по развиване на умения за управление на срещи, което и другите участници биха били щастливи да предприемат заедно с вас.

АСЕРТИВНОСТ И САМОУВЕРЕНОСТ
Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани. Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
Всеки се е сблъсквал с негативно мислещи хора или е попадал в ситуация, когато някой се опитва да използва манипулация насреща. Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ
Днешните условия за работа изискват перфектни административни умения. Качества като организираност, точност и ефективност, както и перфектни комуникационни умения, писмени и вербални, са от огромно значение, ако искате да постигнете целите си. Днешната бизнес среда е препълнена с информация, която вие трябва да съберете, анализирате, приоритизирате, до етапа, в който тя представлява ценност за организацията ви. Добрите административни умения ще намалят рисковете от „рухване на нещата”. Отличните административни умения генерират показателни резултати, които разобличават потенциални проблеми, преодоляват пречки и ангажират ресурсите ефективно.Това обучение ще ви представи най-важните умения, чрез които да използвате ресурсите си ефективно, да управлявате времето си мъдро, да комуникирате резултатно и да си взаимодействате с другите умело. Практиките, описани в обучението ще залегнат в ежедневието ви, но за това е нужно време. И все пак, отдавайки се на тяхното приложение всеки ден, е единственият начин да ги превърнете в част от новото си поведение за минимално време.


 

Сертификационна програма ‘АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ’ е изградена от няколко обучения/модули/.
Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на един или два дни.
Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания
Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.

– Пълен курс на обучение в дадена област;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!