• ПРИНЦИПИ НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ. СТЪПКИ НА ПРОДАЖБАТА

  Това обучение ще ви помогне да:
  – Получите основни знания и практически умения за осъществяването на успешни контакти с клиентите;
  – Развиете практически умения за продажба и водене на продажбени преговори;
  – Изградите базови умения за наблюдение, оценка и изводи относно клиентите.

  Прочети още…

 • УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ 2 (Advanced)

  Този тренинг ще ви помогне да::

  – Усъвършенствате уменията си да разбирате клиента и неговите потребности.
  – Получавате нови знания и умения за изграждане на търговски екипи със собствено лице.
  – Обогатите знанията и опит си и да съумеете да ги направите още по-успешни.

  Прочети още…

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Получите основни знания и практически умения за процеса на управление на продажбите;
  – Ефективно и успешно да управлявате търговски територии;
  – Изграждате и управлявате успешни търговски екипи;
  – Придобиете умения за ефективно организиране на търговската дейност;
  – Усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции;
  – Придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти;
  – Умения за изготвяне на пазарни анализи и установяване на контакти с потребители.

  Прочети още…

 • ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. МЕТОДИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НАД КЛИЕНТА

  Правилното управление на времето е в основата на успеха в почти всяко начинание. Това обучение ще ви даде практически съвети за организиране на вашето ежедневие и приоритизиране на задачите.
  Това обучение ще ви помогне да:
  – подготвяте убедителни професионални търговски презентации.
  – използвате професионален инструментариум за да наложите тезата си
  – разберете въздействието на вашият глас и език на тялото върху аудиторията.
  – се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително
  – да продадете идеите си и да бъдете убедителни.

  Прочети още…

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ КЪМ КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ, ВЕРИГИ И ДИСТРИБУТОРИ

  Това обучение ще ви помогне да:
  – получите основни знания и практически умения за процеса на управление на продажбите към ключови клиенти, вериги и дистрибутори;
  – придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти;
  – ефективно и успешно да управлявате търговски територии;
  – придобиете умения за ефективно организиране на дистрибуционна дейност;
  – усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции;
  – умения за изготвяне на мърчандайзингови програми, стандарти, планограми
  – умения за водене на преговори с български и особености при чуждестранни предствители на контрагенти

  Прочети още…

 • ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

  Това обучение ще ви помогне да:
  – Получите основни знания и практически умения за осъществяването на успешни контакти с клиентите;
  – Развиете практически умения за продажба и водене на продажбени преговори;
  – Изградите базови умения за наблюдение, оценка и изводи относно клиентите.

  Прочети още…

 • CRM-УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ

  Това обучение ще ви помогне да:
  – Увеличите пазарния си дял
  – Съкратите разходите
  – Активно да привлечете нови „качествени“ клиенти
  – Да задържите клиентите, от които печелите най-много
  – Да печелите повече от досегашните клиенти

  Прочети още…