• Мотивация и управление на екипи. Мотивационни практики

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип;
  – Изградите ефективен екип;
  – Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
  – Постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация;
  – Справяте с проблемите в екипа;

  Прочети още…

 • Управление на таланта. Принципи на менторството и коучинга

  Това обучение ще ви помогне да:

  – усвоите съвременни методи за ефективно изграждане на хората във вашата организация;
  – научите какви са формите за прилагане на менторство;
  – създадете критерии за оценка на хората подходящи за подлагане на менторство, както и изисквания към менторите;
  – придобиете ясна представа за възможностите на коучинга;
  – изучите и упражните техники за коучинг, които могат да се провеждат при всякакви условия;
  – научите как да създадете среда на ентусиазъм, мотивираност и увереност у служителите.

  Прочети още…

 • Създаване и управление на търговски екипи

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип;
  – Изградите ефективен екип;
  – Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
  – Постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация;
  – Справяте с проблемите в екипа;

  Прочети още…

 • Игрови тийм билдинг

  – Обученията са изцяло интерактивни с фокус върху игровите елементи.
  – Създават се предпоставки за подобряване на взаимовръзката между отделните участници, което дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа.
  – Екипът обучаващи използва богат професионален опит, за да създаде атмосфера на съпреживяване и творчество, за формиране на ефективни екипни взаимодействия и комуникация във фирмата.
  – Възможност за обективна оценка на всеки участник, включващ психологически профил и препоръки за нуждите от обучение и развитие.

  Прочети още…