е-Академия“ТАЙНИТЕ НА ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

 
е-Академия: „ТАЙНИТЕ НА УБЕЖДАВАЩАТА КОМУНИКАЦИЯ“

  Брой на курсовете: 4

  Продължителност: по 3-4 часа на курс

   Ниво – средно към високо

  Цена:  133 евро за 4те курса от програмата

Изпрати запитване!

е-Академия „ТАЙНИТЕ НА УБЕЖДАВАЩАТА КОМУНИКАЦИЯ“ се състои от 4 е-курса, които се спират на всички елементи от комуникацията и ви дават знания как да станете убедителен и успешен в контактите с другите както в професионална среда, така и в личния живот.

В първият е-курс „ЕЛЕМЕНТИ НА ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ“ ще научите как да използвате експресивен, информативен или убеждаващ подход според целта и типа на хората отсреща. Важно е да се вземе предвид и връзката на говорещия с отсрещната страна.

Вторият е-курс „ПОДХОДИ ЗА УБЕЖДАВАНЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ще ви даде знания да се позовете на силата на емоциите, логиката или собствените ви характерни особености, за да постигнете желаната комуникационна цел.

Третият е-курс „УСТНА И ПИСМЕНА УБЕЖДАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ“ ви показва какви методи да използвате при комуникацията лице в лице и в писмената форма. Ще научите как да се справяте с възражения и как да отправяте искания. Внимание е обърнато на изказа и тона в устната и в писмената комуникация. И всичко това подкрепено с примери и упражнения.

Проучванията сочат, че 45% от нашите комуникации преминават в ролята на слушател. Въпреки това, обаче, слушането за разлика от писането и четенето, не се изучава в училище. За повечето от нас слушането е толкова обичайно и естествено, че не се замисляме за него.

В четвъртия е-курс „АКТИВНО СЛУШАНЕ“ ще разберете и как да превърнете слушането в преднамерено действие чрез методична подготовка и как да развиете дисциплината да слушате другите.

Вие можете да изберете да преминете един или повече от уроците, макар че най-добре е да се запознаете с всички полезни начини за въздействаща и резултатна комуникация.

 
е-Курс: ЕЛЕМЕНТИ НА ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво –  средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Комуникацията е толкова естествен процес, че човек рядко се замисля как всъщност този процес работи. Убеждаващата комуникация, както ще научите, е планирана комуникация. Урокът въвежда дефиниране на „комуникационния триъгълник“ и трите типа комуникация. Казуси ще ви помогнат да станете неустоими в комуникацията. Има дори пример как да си поискате увеличение на заплатата!

Втората част на урока запознава с начините да се извърши анализ на аудиторията и съответен избор на комуникационни похвати с цел убеждаване. Многобройни тестове ще ви помогнат да разберете в дълбочина как да постъпите в различни ситуации с различни хора в разни ситуации.

е-Курс: ПОДХОДИ ЗА УБЕЖДАВАНЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – средно към високо

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Как да изградите неустоим подход за убеждаване? Обучението дава практически съвети как да използвате емоция или логика.

Ще научите посредством редица упражнения и тестове за самооценка как да използвате силата на характера, квалификацията и качествата си за да въздействате на различни хора в различна ситуация. Ценни са съветите как да изградите репутацията си, на основата на ценности, умения и поведение, за да постигнете убедителност.

Накрая ще научите как да формулирате цел, основна теза и подтеза, когато искате аргументирано да убедите по-сериозна или висшестояща аудитория.

е-Курс: УСТНА И ПИСМЕНА УБЕЖДАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво –  средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Урокът използва примери и казуси за да демонстрира различни подходи за събиране на първоначална информация за отсрещната страна или аудиторията ви и как да бъде използвана тази информация за ефективна комуникация.

Комуникацията лице в лице и писмената комуникация са еднакво силни начини за убеждаване и е необходимо да умеете да използвате и двата, за да сте ефективни на работното място. Ще научите как да използвате метода LANCC който е важен инструмент при комуникацията лице в лице.

Обучението запознава в детайли с двата начина за убеждаване, кога да се използват, както и ограниченията им. Научавате правила за избор на изказ, тон и начин на поднасяне. Тестове ще ви дадат възможност да самооцените наученото.

е-Курс:АКТИВНО СЛУШАНЕ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Активното слушане е важно умение, което, както и всяко едно друго умение, трябва съзнателно да бъде развивано. Една от причините е да се предразположи човека да сподели повече информация. Също така да се насърчи към творческо и идейно мислене. Урокът запознава с различните типове слушане: Емоционално, Проучвателно и Критично.

Ще получите примери и съвети как да придобиете умението Активно слушане като преодолеете бариерите във околната среда, контекстуалните бариери и личностните филтри с непосредствено или по-дългосрочно действие върху комуникацията.

Дават се практически съвети как да бъде развито активното слушане, вниманието и концентрацията с цел ефективност на двустранната комуникация. Поредица упражнения ще ви дадат възможност да изпробвате наученото на практика.