Обучаващите и консултантите на Arthur Adams® са действителни мениджъри по продажби и маркетинг, придобили своите умения и практически опит във водещи фирми

 

Кристиан Георгиев – Мениджър Обучения

Kristian Georgiev

 • Професионален опит

  Консултант с повече от 20 години опит.

  Мениджър обучения на „Arthur Adams®” Business Training Centre.

  Има богат практически опит в областта на продажбите, маркетинг и мениджмънт като Генерален Директор на “Рекит Бенкизер България” ,

  Национален Директор Продажби на “Нестле България” ;

  Представител на “Бостонската Консултантска Група” в България

  Преподавател по „Лидерство „ в Училище по мениджмънт към Нов български университет, акредитирано от The Open University, UK в магистърските програми на  „Управление и развитие на човешките ресурси“  на български и английски език.

  Автор на учебниците: „Лидерство в организацията“ и „Lеаdership in Organizations“

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда тренинг сесии на теми:

  Мениджмънт:

  „Съвременен мениджмънт”, „Изграждане и мотивация на екипи“, „Ефективни комуникационни умения”, „Управление на времето и стреса“, „Умения за завладяваща презентация“.

  Търговски маркетинг и продажби:

  „Управление на продажбите“, „Търговски маркетинг“, “Мърчандайзинг”, „Продажби и програми за лоялни клиенти“, „Умения за водене на преговори”. „Договаряне с трудни клиенти”, и др.

 • Образование и Професионална квалификация

  Бакалавър и Магистър по Хуманитарни науки

  Следдипломна квалификация в университета в Лийдс, Англия

  Професионална специализация по Мениджмънт в Швейцария, Австрия и Унгария

 

Емилия Тодорова – Мениджър Проекти

Emilia Todorova

 • Професионален опит

  Консултант с над 15 години опит.

  Практическият й опит в областта на маркетинг, мениджмънт и продажби е придобит като заемаща следните позиции:

  Изпълнителен Директор на “Vision Consult and Marketing Solutions”,

  Директор Продажби за България и Македония на „Електролукс” ,

  Мениджър Търговски маркетинг и развитие на “British American Tobacco” Bulgaria .

  Мениджър Ключови клиенти на „British American Tobacco“ Bulgaria

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда на тренинг сесии на теми: ”Управление на екипи. Мотивация. Лидерство”, ”Мениджърски умения”, „Управление на продажбите“, “Мърчандайзинг”, „Създаване на потребителски и търговски промоции”, “Изграждане на дистрибуция”, „Умения за завладяваща презентация” и др.

 • Образование и Професионална квалификация

  Магистър по маркетинг и мениджмънт

  Бакалавър по икономика на търговията – УНСС

  Професионална специализация по Мениджмънт в Унгария

  Професионална специализация по Търговски маркетинг и продажби в Румъния

 

Лиляна Бехар – Бизнес Психолог

Liliana Behar

 • Професионален опит

  Магистър Психолог – Експерт в областта на Бизнес психологията.
  Асистент по бизнес-психология
  Модератор на фокус групи за пазарни проучвания.
  Консултант в сферата на бизнес и организационната психология.
  Участия в проекти по подбор и оценка на персонал.
  Консултант в областта на психо-диагностиката, поведение и адаптация в служебна и учебна среда, справяне с професионални и лични проблеми.

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда на тренинг сесии на теми: Комуникационни умения, Справяне със стрес, Управление на времето, Невербална комуникация и поведение, Разрешаване на конфликти, Справяне с трудни характери, Изграждане на екипи, Лидерство, Управление на промяната и адаптирането към нея и др.

 

Валентин Пенов – Бизнес консултант

Chavdar Vakliev

 • Професионален опит

  Петнадесет годишен търговски опит, придобит чрез работата си на различни позиции в големи международни компании. Опит както в продажбите на продукти ориентирани към крайните потребители, така и такива ориентирани към бизнеса.
  Богат практически опит натрупан при заеманите позиции:
  Табак Трейдинг Интернешънъл – Търговски мениджър;
  Голдън Пейджис България – Търговски директор;
  Юниливър България :Национален мениджър ключови клиенти; Регионален мениджър продажби;
  Крафт Фуудс България – Регионален мениджър продажби – СЗ България;
  Данон България – Регионален търговски представител – СЗ България

 • Професионални интереси и разработени проекти

  „Управление на продажбите“, „Търговски маркетинг“, “Мърчандайзинг”, „Продажби и програми за лоялни клиенти“, „Умения за водене на преговори”, „Договаряне с трудни клиенти”, „Презентационни умения“, „Преговори за баери“и др

 • Образование и Професионална квалификация

  Университет за национално и световно стопанство
  • Следдипломна квалификация „Външна търговия и международно право”.
  Лесотехнически институт, София
  • Инженер /магистър/

 

Иван Куцаров – Бизнес консултант

Ivan Kutsarov

 • Професионален опит

  Има над 10 години опит в продажби и маркетинг на бързооборотни стоки, заемайки следните позиции:
  Директор Продажби в Моторола България, отговарящ за българския и македонския пазар.
  Работил е в Обединена Млечна Компания, Карлсберг България и Нестле България като мениджър по продажби и регионален мениджър.

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда тренинги по Продажби, Умения за водене на преговори, Лидерство и мотивация
  Работи повече от 5 години по различни проекти, свързани с фирмени обучения и фирмено консултиране.

 • Образование и Професионална квалификация

  General MBA – Rochester Institute of Technology в Чехия
  ВХТИ – Инженерна икономика и мениджмънт, София
  Професионални специализации по Управление на Дистрибуцията, Продажби и маркетинг

 

Чавдар Ваклев – Бизнес консултант

Chavdar Vakliev

 • Професионален опит

  Богат опит в областта на управление на продажбите и мениджмънт, придобит при работа на следните позиции:
  Генерален Директор на Чек Дежане България ,
  Генерален Директор на НИКАС България и член на Борда на директорите,
  Мениджър Бизнес Развитие на COLGATE-PALMOLIVE България,
  Национален мениджър Ключови клиенти на ДАНОН България

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Провежда тренинги по Продажби и маркетинг, Умения за преговори, Дистрибуция, Презентационни умения, Supply Chain and Buyin.

 • Образование и Професионална квалификация

  Магистър по международни икономически отношения – УНСС
  Магистър на науките по маркетинг и мениджмънт – Business Administration University, Nice, France
  Магистър по гражданско и военно строителство – ВНВСУ

 

Емил Великов – Бизнес консултант

Emil Velikov

 • Професионален опит

  Консултант с опит в областта на управление на вериги магазини.
  Практическият опит в областта на управление на верига от магазини, водене на преговори и работа с доставчици е придобит като:
  Buyer в Карфур България,
  Buyer Food в ЦБА – верига от 160 супермаркети на територията на България – води преговори за сключване на годишните договори с международни и български доставчици на стоки.
  Национален кординатор на ЦБА България в централен офис – придобил умения в координацията между 15-те регионални офиса, въвеждайки търговската политика на фирмата.

 • Образование и Професионална квалификация

  Бакалавър по финанси
  Професионална специализация по маркетинг и мениджмънт