ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЯ „УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ И ПРЕГОВОРИ“

ТЪРГОВИЯТА, ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГЪТ СА СИМВОЛ НА ВЕЧНА НАДПРЕВАРА – между бизнес партньорите, сред конкурентите, между брандовете, на рафта в магазина.

А всеки търговец е сам.

Работи сам, среща се с клиентите сам, справя се с проблемите пак сам. И често му се струва, че отсрещната страна знае повече, конкурентите са започнали интересна кампания или просто му се иска да знае как някой друг се е справил в подобни трудни преговори…

Семинарите на ARTHUR ADAMS се славят като мястото, където всички трудни търговски въпроси стават обект на сериозна дискусия и получават поне едно правилно решение. Това се дължи както на водещите – всички те са хора с огромен реален търговски опит – така и на творческата атмосфера по време на обученията.

ПРИНЦИПИ НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ. СТЪПКИ НА ПРОДАЖБАТА

За всички, които искат да придобият умения за продажба по метода Стъпки на продажбата. За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с малък опит и умения за продажби, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с принципите на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите…

АКТИВНИ ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ

Дефинират се различните типове продаване като и постигането на конкурентно предимство в процеса на привличане на нови или развитие на стари клиенти. Обучението дава знания и умения за разкриване потребностите на клиентите и преодоляване на техните възражения. Показват се различните типове клиенти и съответните подходи към тях. Предоставят се техники за правене на убедителни търговски предложения и техники за справяне с трудни, арогантни или манипулативни преговарящи…

УМЕНИЯ ЗА ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ. „СТУДЕНИ КОНТАКТИ“. ИЗХОДЯЩИ И ВХОДЯЩИ ОБАЖДАНИЯ

За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, за служители от кол център, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите.


УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ. ТАКТИКИ И ПРОТИВОТАКТИКИ ПРИ ПРЕГОВАРЯНЕ

Обучението запознава с правилните стъпки и техники, необходими за успешното водене на преговори, въвежда в психологията на преговорите, предоставя стратегии, тактики и техники за провеждане на резултативни преговори.

ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. МЕТОДИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НАД КЛИЕНТА

За търговци и професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения.
За всички, които трябва да правят ефективни и убедителни търговски презентации пред клиенти,управленски бордове, медиите и други аудитории.

КОНСУЛТАТИВНИ ПРОДАЖБИ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ И VIP КЛИЕНТИ И ИНСТИТУЦИИ. B2B ПРОДАЖБИ.

Това обучение предлага на всеки един мениджър набор от техники за имплементиране на промените по възможно най-гладкия начин, както и за по-лесното приемане на тези промени. Обучението предоставя и възможност на участниците в него, да разберат как се имплементира една промяна и как се управляват реакциите, които следват тази промяна.


ЕФЕКТИВЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. ПРИНЦИПИ НА МЪРЧАНДАЙЗИНГА.

Програмата е адаптирана за управители на търговски вериги и обекти, търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и търговски екипи, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати чрез ефективен мърчандайзинг.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ

– Повишаване на ефективността на покупките в организацията;
– Подобряване на работата по избор на доставчици;
– Подобряване на работата по задържане на добрите доставчици;
– Подобряване на работата по оценяване на доставчиците;
– Запознаване с добри практики по управление на взаимоотношенията с доставчиците.

МЪРЧАНДАЙЗИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНИ.

Програмата е адаптирана за управители на търговски вериги и обекти, търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и търговски екипи, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати.