• БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ
  • ОБУЧЕНИЯ
  • Е-ОБУЧЕНИЯ
  • СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ
  • ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
  • АСЕСМЪНТ ЦЕНТЪР
  • КОУЧИНГ ЗА ЛИДЕРИ
  • ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
  • БЕЗПЛАТНИ РЕСУРСИ

 

БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ

Бизнес симулациите имат уникален и холистичен подход който гарантира придобиването на практически приложими умения за ефективно обединяване около една обща цел, съпроводено с разкриване на лидерски потенциал сред участниците от една организация, умения за мотивиране, стратегическо планиране, иновативно и креативно мислене

ОБУЧЕНИЯ

Артър Адамс България предлага практически, интерактивни обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с опит в съответния бизнес, които са разработени в следния формат:

 • Фирмени обучения
 • Отворени/Индивидуални обучения
 • Е – обучение
 • Бизнес симулационни игри

Е-ОБУЧЕНИЯ

Електронното обучение е онлайн базирано с достъп 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.
E Learning обученията се предлагат в следните формати:

 • електронни корпоративни обучения
 • фирмени онлайн продуктови обучения
 • фирмени онлайн процедури, анкети
 • онлайн тестове, анкети, проучвания

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ ОБУЧЕНИЯ

Arthur Adams® Bulgaria Ltd. предлага девет Сертификационни бизнес програми за 2019 година, като всяка Сертификационна програма е изградена от няколко обучения/модули/.

  Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на един ден.
  Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Организационното консултиране е професионално консултиране по отношение на съдържанието на дейността, процесите, структурите, формулировката и решението на проблемите, свързани с ефективността от функциониране на организацията, управлението, работата с персонала, включващо определяне и оценка на проблемите и/или възможностите, препоръчване на съответни мерки и помощ за тяхната реализация.

АСЕСМЪНТ ЦЕНТЪР

В сравнение с другите методи за оценка асесмънт центърът е най-обективният инструмент за наблюдение, оценка и вземане на решение за наемане или развитие, тъй като оценяването се извършва въз основа на директно наблюдение на реално поведение, а не въз основа на субективни личностни или психологически характеристики