е-МАСТЕР КЛАС „МАГИЯТА НА ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“

 
е-МАСТЕР КЛАС: „МАГИЯТА НА ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“

  Брой на курсовете: 4

  Продължителност: по 3-4 часа на курс

   Ниво – средно към високо

  Цена:  133 евро за 4те курса на цялата програма

Изпрати запитване!

е-МАСТЕР КЛАСЪТ „МАГИЯТА НА ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“ представя много изчерпателно в четири курса възможно най-необходимите умения за да станете професионално добър в презентиране и говорене пред публика. Ще получите темплейти, примери за правилно и неправилно презентиране, както и ефектът от това.

Много хора пренебрегват подготовката – сигурно разчитат на вродения си чар, но всъщност само отличната подготовка дава спокойствието презентиращият да се съсредоточи в самото поднасяне на посланието към публиката.

Първият е-Курс: „ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ“ засяга елементите на подготовката – анализ на аудиторията като демографски, йерархични и други фактори, очакванията и нуждите й, мястото на срещата и как да използвате максимално тази информация.

Вторият е-курс „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ПОСЛАНИЕ“ дава правила да създадете ефективно съдържание в подходяща структура и формат, така че дори и скучно на пръв поглед съдържание да се претвори в интересно послание. Освен това как да изградите връзка с публиката, да я заинтригувате с казаното.

Третият е-курс „ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ“ е посветен на уменията за въздействие върху публиката – вербално и невербално. Обърнато е внимание на подходящи лицеви мимики, жестове и други поведенчески сигнали, както и такива, които да се избягват. Този курс е за по-напреднало ниво, защото дава психологически прийоми как да се въздейства на аудиторията с глас и тон, с първо впечатление, с поведението на презентиращия, с движението на погледа му върху публиката.

Много хора подценяват възможностите на Power Point, сигурно защото не познават ефекта при правилната употреба на тази програма. Четвъртият е-курс „Power Point И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ“ е посветен на овладяване на Power Point с цел постигане на максимално силен ефект върху аудиторията: какъв дизайн, какъв шрифт, как да се поставят графики, така че публиката да възприеме с интерес и желание представяната информация. В допълннеие са дадени правила за използване и на други аудиовизуални средства, като флипчарт и използване на хендаути.

Цялото обучение използва множество реални примери и подробни казуси, за се представят какви грешки могат да се допуснат при поднасянето на информация или разрешаването на проблем и как да се избегнат. Включени са темплейти, правила и тестове за самооценка. Но най-полезни са упражненията, с които вие може да приложите на практика наученото.

Вие може да преминете отделен курс или да предпочетете да поставите стабилни основи и да станете неотразими, харизматични и въздействащи презентатори, като изучите и четирите курса на МАСТЕР КЛАСА.

 
е-Курс: ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Някои от най-смешните клипове в YouTube показват несполучливи опити за презентация. Почти винаги си личи, че първата причина е липсата на подготовка. Подготовката за презентация е вероятно сред най-важните фактори за успеха й.

Курсът ясно формулира какво следва да се извърши в 5-те етапа, как да се анализира аудиторията и нейните очаквания, предвид демографски фактори, йерархия и технически елементи свързани с брой, локация и обезпеченост. Оказва се, че с малко повече приготовления и събрана информация, човек ще бъде приет още от начало с интерес и ще може успешно да поднесе идеите си на хората.

Ще научите каква е разликата между идея и цел на презентацията и как вие представяте на публиката според нейните характеристики.

Включени са темплейти за подготовка на презентация.

е-Курс: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ПОСЛАНИЕ

Тип: онлайн

Продължителност: 3 – 4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Успехът на всяка презентация зависи от начина, по който посланието достига аудиторията. В курса ще разберете как да изградите връзка с публиката като използвате различни начини на откриване на презентацията според аудиторията и вашите предпочитания.

Особено важно е да имате правилна структура на презентацията – нали не искате да прекарате по-голямата част от времето в откриване и изведнъж да осъзнаете, че няма да имате време за главното си послание и затова започвате да „препускате“ през слайдовете си? Ще научите как да разпределите във времето отделните части на презентацията си – с какво да започнете и как да завършите, така че да предадете ефективно идеите си.

Ще научите как да превърнете скучна информация в интересно разрешаване на проблем.

В разглежданите казуси ще видите кои са типичните грешки и как да се избегнат.

Освен това имате и доста упражнения за придобиване на увереност и практика в уменията.

е-Курс: ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ

Тип: онлайн

Продължителност: 3 – 4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Къде да си държа ръцете? Как да застана? Къде да гледам, докато говоря? Защо публиката губи интерес докато ме слуша, макар да казвам интересни неща?

Курсът разглежда в дълбочина някои от по-сложните за овладяване умения за въздействие върху аудиторията: постигане на желаното първо впечатление; правилен очен контакт, значението на човешките волни и неволни мимики, подходящи жестове и тези, които да се избягват.

Ще научите как презентиращият да придобие тонални характеристики на гласа си, с които мощно да въздейства. Правилата за използване на пространството за ефектно представяне, така че да станете наистина успешни пред всякаква аудитория.

е-Курс: Power Point И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 3 – 4 часа

Ниво – средно

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Визуализацията във вашата презентация зависи от правилното използване на PPT и останалите аудиовизуални средства. Курсът дава практически съвети какъв дизайн на слайдовете ще е най-въздействащ; как да структурирате информацията, кои са подходящите шрифт, фон, анимация; как да представяте таблици и графики. Power Point презентацията ви трябва да подкрепя съобщението ви, а не да разсейва слушателите от него. Въпреки, че програмата има множество функции, изберете внимателно онези от тях, които максимално ще допринесат за постигането на желания от вас резултат.

В този курс ще получите много ценни практически съвети и визуални примери за разработване на съдържанието и формата на презентацията, за да подпомогнете максимално съдържанието да достигне и убеди публиката ви.

Дадени са конкретни съвети кога и как успешно използвате флипчарт, бяла дъска и хендаути, без да се отвлича публиката. Даже има и съвети кога да поканите някой от публиката да участва при използването на горните аудиовизуални средства.