Arthur Adams ® Business Training Centre предоставя бизнес обучения – фирмени и отворени обучениясъс собствено кnow-how в областите:

мениджмънт и лидерство
маркетинг и управление на продажбите
човешки ресурси: подбор на персонал, откриване и задържане на талантите, мотивация на екипи, системи за оценка и атестация на служители
тийм билдинг и сплотяване на екипи

Arthur Adams ® Bulgaria Ltd. предлага практически, интерактивни тренинги и обучения с бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с опит в съответния бизнес.

Всички вътрешно-фирмени обучения на Артър Адамс България са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

Артър Адамс България ООД работи с изявени личности от бизнеса, които водят тренинги и обучения и споделят своя професионален опит от български и чуждестранни компании.

Обученията се създават индивидуално за съответната организация и отговарят на специфични изисквания, които всяка компания поставя в зависимост от фирмените цели и нивото на служителите предвидени за обучение.


КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Различни мнения и отзиви от клиенти по отношение на качеството на обученията и професионализма на обучаващите от Arthur Adams®

ЕКИП ОБУЧАВАЩИ

Обучаващите и консултантите на Arthur Adams® са действителни мениджъри по продажби и маркетинг, придобили своите умения и практически опит във водещи фирми

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

Не пропускайте да посетите Arthur Adams ® Сертификационни програми! В програмите ще получите пълен курс на обучение в дадена област и ще се запознаете с успешните практики на водещи световни и български компании.