• ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ. УСПЕШНИ МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ТАЛАНТИТЕ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – усвоите съвременни методи за ефективен подбор
  – придобиете умения за интервюиране и разкриване скритите качества на кандидата;
  – да подпомогнете кандидатите си да разкрият ценните си качества;
  – научите практически как да направите съпоставителни схеми за оценка на резултатите от интервютата с оглед избора на най-подходящия кандидат за позицията;
  – създадете здрава основа за мотивация на служителите като им предоставите правилното въвеждане (и обучение) в работата
  – създавате методики за оценка на талантите
  – придобиете знания относно компенсаторните инструменти и системите за възнаграждение
  – мотивирате и задържате хората с потенциал

  Прочети още…

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТА. ПРИНЦИПИ НА МЕНТОРСТВОТО И КОУЧИНГА

  Това обучение ще ви помогне да:

  – усвоите съвременни методи за ефективно изграждане на хората във вашата организация;
  – научите какви са формите за прилагане на менторство;
  – създадете критерии за оценка на хората подходящи за подлагане на менторство, както и изисквания към менторите;
  – придобиете ясна представа за възможностите на коучинга;
  – изучите и упражните техники за коучинг, които могат да се провеждат при всякакви условия;
  – научите как да създадете среда на ентусиазъм, мотивираност и увереност у служителите.

  Прочети още…