Какво е Коучинг?

Управление е увереността, че хората правят това, което умеят да правят. Тренинг е обучението на хората да правят това, което не умеят да правят. Менторство е да показвате как хора, които са много добри в определено нещо, извършват това нещо. Коучингът не е нито едно от тези – той спомага за откриване на уменията и възможностите на всеки човек, давайки му възможност да ги използва по най-добрия начин.

Специфичните сфери на коучинга включват кариерни преходи, междуличностна и професионална комуникация, управление на качеството, ефективност на организацията, справяне с професионалната или личната промяна, развиване на активно присъствие, подобряване на стратегическото мислене, справяне с конфликти и изграждане на ефективен екип в рамките на организацията.

Коучинг е даването на подкрепа и позитивна обратна връзка, докато в същото време се подпомага чрез съвети даден индивид или група за постигане на максимална ефективност в тяхната работа.

Има най-различни подходи в методологията на коучинга. Коучинг се предлага сред индивиди, групи, на четири очи, по телефона, или онлайн.