е-„АКАДЕМИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“

 
е- „АКАДЕМИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

  Брой на курсовете: 4

  Продължителност: по 14-20 часа на курс

   Ниво – НАЧАЛНО към СРЕДНО към ВИСОКО

  Цена: 333 евро за 4те курса на програмата

Изпрати запитване!

е-АКАДЕМИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ е детайлна и изключително полезна програма от 4 е-курса, всеки с 6 урока, покриващи всичко, което може да ви бъде нужно за да спечелите преговорите с различни опоненти. Използвани са десетки примери и реални казуси, върху които ще упражните и закалите способностите си на преговарящ.

  • е-Курс 1: УМЕНИЕТО ДА ПРЕГОВАРЯМЕ
  • е-Курс 2: ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРЯНЕ
  • е-Курс3: ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГОВОРИ
  • е-Курс4: СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Ще научите как да планирате своите цели и позиции и каква предварителна информация за отсрещната страна да подготвите и използвате в процеса на преговаряне. Какво е BATNA и какво ви помага да сте наясно с това. Как да откриете преговорите за да постигнете правилното първо впечатление и как да въздействате с невербални сигнали и дори с предмети от околната среда.

Представени са конкретни правила за тактики за преговаряне в различна ситуация, с използване на психологически методи за въздействие или преодоляване на гневни или свръхемоционални „трудни“ хора. Важно умение и как да поемете контрола, ако не сте в „силна“ позиция.

Ще получите информация кога и как да изпратите оферта или контра-оферта и как да реагирате на „безумни“ искания и кога да приключите преговорите. Намирането на двустранно-приемлив изход от преговорите е умение, което е свързано с изграждане на благоразположение у двете страни и намирането и представянето на взаимен интерес като основа на потенциално споразумение.

е-АКАДЕМИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ може да бъде изучавана като 4 отделни курса, но ако искате да бъдете наистина успешен преговарящ във всяка – дори и трудна ситуация – препоръчваме да преминете през цялата програма.

 
е-Курс 1: УМЕНИЕТО ДА ПРЕГОВАРЯМЕ

  Брой на уроците: 5

  Продължителност: по 3-4  часа за урок

  Ниво – НАЧАЛНО КЪМ СРЕДНО

Сертификат

Цена: 93 евро

Изпрати запитване!

„Добрата подготовка е половин спечелена битка“ – е казал древният китайски пълководец и мислител Сун Дзъ. В преговорите тази мисъл е също основополагаща. Курсът разглежда подробно чрез практически примери стратегическата подготовка за преговори: позиция, цели и нагласа, както и какво представлява BATNA и алтернативните решения.

ОЩЕ ЗА КУРСА:

 • Още за курса

  Ще научите какво предварително планиране е необходимо за различни типове опоненти и как да преодолявате пречки от опонента.

  След това са описани начини за ефективно начало на преговорите, създаване на първо впечатление, езика на тялото и психологическо въздействие чрез помощни средства и материали. Не е пропуснат и съвет за повишаване увереността ви.

  Всичко това чрез практически примери и упражнения.

 • УРОК 1: ПОДГОТОВКА НА ПОЗИЦИЯТА

  Този урок разглежда подготовката на вашата стартова позиция, първични и вторични цели на преговорите, алтернативите и BATNA.

  Предоставят се практически съвети за организация преди преговори и повишаване на увереността на преговарящия.

 • УРОК 2: ОЦЕНЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА

  Урокът дава знания какви проучвания да извършите преди преговорите. Как да идентифицирате кой е опонента и каква е позицията му? Да откриете кой е човекът „Да“ и как да му въздействате?

  Втората част на урока е посветена върху подготвянето на оферта, която цели взаимно-удовлетворяващи условия на основата на предварителната подготовка и личните ви цели и позиция.

 • УРОК 3: ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ

  Предоставят се практически примери за добре подготвено начало на преговори, което дава възможност на контрол върху опонента. Какъв е правилният избор на място и формат? Дали на чужд терен е по-трудно?

  Ще получите знания кои са ефективните начини за създаване на първо впечатление и водене на непринуден разговор, както и как да постъпите, ако се сблъскате със студенина и неприязън и да ги превърнете в готовност за двустранен позитивен контакт.

 • УРОК 4: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА

  Една погрешна дума или неясна формулировка могат да са „препъни-камък“ дори и в добре потръгнали преговори. Кои са правилните изрази и езикови форми по време на преговори и какъв е търсеният ефект? Кои фрази да избягвате? Как и кога да използвате мълчание? Как да влияете чрез езикови похвати опонента да достигне сам до правилните заключения?

  Урокът дава отговор на горните въпроси чрез казуси и примери от различни фази на преговорите.

 • УРОК 5: ЕЗИК НА ТЯЛОТО И ПОМОЩЕН РЕКВИЗИТ

  Всеки човек знае колко важна е невербалната комуникация и как на подсъзнателно, а някой път и на съзнателно равнище, се създават впечатления, които накланят везните при вземане на решение.

  Този изключително интересен и полезен урок дава информация за различни начини за психологическо въздействие посредством езика на тялото и различни предмети и помощни материали, които могат да доведат до успех в преговорите.

  Един жест, една снимка или интересна история могат да донесат успех. Разберете как!

е-Курс 2: ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРЯНЕ

  Брой на уроците: 5

  Продължителност: по 3-4  часа за урок

  Ниво – СРЕДНО

Сертификат

Цена: 93 евро

Изпрати запитване!

„Сега не е удобно.“ „Може ли по-накратко!“ „Имайте предвид, че ако не получим оферта с по-добри условия, ще се обърнем към други партньори!“ – тези и подобни реплики често се чуват при преговори. Те обикновено са форма за натиск върху другата страна и този урок ще ви даде подробни правила, подкрепени с примерни казуси, за използване на техники за преговаряне, част от които са психологически обосновани, с които успешно да противостоите на подобни манипулации.

ОЩЕ ЗА КУРСА:

 • Още за курса

  Може би най-интересният урок е посветен на 9 техники и преговорни тактики, подкрепени с примери и съвети за прилагане. След като ги усвоите, ще бъдете спокойни, че ще се справите с почти всяка нападка или тактика прилагана срещу вас при преговори.

  Внимание е отделено на писмената кореспонденция и устната комуникация с отсрещната страна. Умението за обмен и събиране на информация по ефективен начин ще бъде сред онези, които ще научите, наред с какви са подходящите начини на комуникация.

  В последния урок се разглеждат 6 различни типа преговарящи и какъв подход е успешен спрямо всеки от тях и как да се приложи.

 • УРОК 1: ТОЧНИЯТ МОМЕНТ НА ПРЕГОВАРЯНЕ

  Как да използвате времето и да използвате сроковете като начин за въздействие, кой е правилният момент да направите оферта или контра-оферта?

  Ще научите как да постъпвате, когато ви притискат с крайни срокове и как да удължите срок по време на преговори.

 • УРОК 2: ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ

  След като преминете през тази част, ще можете да обясните защо въпросите са важна част от преговорния процес, как да използвате въпросите ефективно по време на преговори, кои са различните видове въпроси и какъв тип да използвате при различни преговорни ситуации.

  Ще научите кои са рисковете при различни въпроси и кога е по-добре да не отговаряте.

 • УРОК 3: ВОДЕНЕ НА ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  Много преговори изискват писмена кореспонденция, която често предполага друго ниво на преговори. Този урок дава отговор на следните въпроси: Кои са задължителните елементи на писмената кореспонденция при преговори, какъв стил и тон са подходящи? Как писмено да презентирате или правите оферта, как да обсъждате проблем, какво да съхранявате в архив?

 • УРОК 4: ОСНОВНИ ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРЯНЕ

  Урокът подробно представя 9 техники и тактики на преговаряне за различни ситуации. Дадени са правила за прилагане, както и рисковете. Освен по-популярните като „Оцет и мед“ са включени и по-непознати техники, които ще са от полза и за по-опитни преговарящи.

 • УРОК 5: ТИПОВЕ КЛИЕНТИ

  След като преминете през този урок ще можете лесно да идентифицирате 6 основни типа преговарящи и как съответният типаж взема решения.

  Ще научите кой е най-добрия подход към всеки от типовете. Знаете най-добрия начин за преговаряне чрез въздействие съответстващо на типа опонент.

е-Курс3: ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГОВОРИ

  Брой на уроците: 5

  Продължителност: по 3-4  часа за урок

  Ниво – СРЕДНО КЪМ ВИСОКО

Сертификат

Цена: 93 евро

Изпрати запитване!

Ако сте преговаряли преди, сигурно сте забелязали как преговарящи започват да се гневят и да влизат в конфликт, което типично предвещава провал на преговорите. Някои по-неопитни преговарящи споделят, че дори изпитват страх, да не би опонентът да се ядоса и разкрещи и така се поддават на ефект от чуждата емоция или манипулация.

ОЩЕ ЗА КУРСА:

 • Още за курса

  Курсът дава конкретни съвети как да не допуснете това да се случи, как да парирате негативни емоционални прояви и противостоите на възможността да ви манипулират чрез страх и лични нападки. Дадени са множество реални примери и практически правила.

  Друг „тънък“ момент при преговори е правилния избор кога да се изпрати предложение. Ще научите стратегии за първа оферта, третиране на „безумни“ искания и контраофериране и как да отхвърлите офертата на опонента, ако смятате, че това е подходящо.

  Описани са конкретни сигнали за готовност за приключване, а също и как вие можете да подтикнете другата страна към действия и обобщение.

 • УРОК 1:СПРАВЯНЕ С ГНЕВА

  Гневът при преговори е или емоционална реакция, която или е излишна, или е манипулативна. По време на конфликт при преговори е много възможно и двете страни в него да се ядосат, което обикновено завършва пагубно. Този урок ще ви даде правила как да постъпите когато опонентът ви е гневен или вие си „изпуснете нервите“.

  Ще се запознаете с различни техники, с които бихте могли дори да използвате гнева в своя полза и да преобърнете преговорите в своя полза.

 • УРОК 2: СПРАВЯНЕ СЪС СТРАХА

  Страхът е неизменна част от живота. Появява се и по време на преговори. В този урок ще научите кои са трите най-често срещани страхове по време на преговори и влиянието им.

  Ще научите за страха като тактика при преговорите и как да противостоите на възможността да ви манипулират чрез страх.

 • УРОК 3:КОГАТО НЕЩАТА СТАНАТ ЛИЧНИ

  Всички знаят репликата „Нищо лично!“, но при преговори се случва нещата да станат лични, а от там до лични нападки и конфликт има само една крачка.

  Какво да избягвате във вербалната и невербалната комуникация? Как да излезете от ситуация? Как да постъпите при лични и професионални нападки? Как да преодолеете принципни различия? Този урок дава отговор и практически съвети на гоните въпроси.

 • УРОК 4: ОФЕРТИ И КОНТРА ОФЕРТИ

  Този урок разглежда „танца на преговорите“ или онази невидима форма на размяна на оферти и контра-оферти, предложения и отстъпления.

  Ще научите стратегии за първа оферта, третиране на „безумни“ искания и контраофериране. Ще получите правила за реагиране на получени предложения и как да отхвърлите офертата на опонента.

 • УРОК 5: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ

  Урокът разглежда кога и как да приключите преговорите.

  Ще получите списък с невербални знаци, които сигнализират готовност за приключване. Ще научите кои са грешките в края на преговарянето и как да ги избягвате. Ще получите техники за подтикване към действие и финално обобщаване на договореностите.

е-Курс4:СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

  Брой на уроците: 6

  Продължителност: по 3-4  часа за урок

  Ниво – СРЕДНО КЪМ ВИСОКО

Сертификат

Цена: 93 евро

Изпрати запитване!

Този курс съдържа психологически техники за водене на преговори. Ще ви научи как да създадете работни отношения на основата на взаимен интерес и как да използвате емоциите за да постигнете успех в преговорите.

Благоразположение у опонента е важно за добър край на преговорите, но ще научите и в кои случаи не бива да се изгражда.

ОЩЕ ЗА КУРСА:

 • Още за курса

  При преговорите типично се предполага, че едната страна е „силната“. Вие ще разберете как да боравите с властта при преговорите и как да как да поемете контрола върху преговорния процес или да си го върнете или отнемете от опонента.

  Накрая ще получите и съвети кои са добрите (и лошите) преговорни навици и как това ще ви помогне да излезете от неочаквани ситуации. Казуси, примери и тестове за самооценка ще ви помогнат да научите и затвърдите наученото за преговорите и ви превърнат в уверен преговарящ във всяка ситуация.

 • УРОК 1: АПЕЛИРАНЕ КЪМ ОПОНЕНТА

  Какво означава да се открие и таргетира същността на опонента и как това помага да се намери двустранно-приемлив изход от преговорите? Създаването на връзка и намирането на взаимен интерес като основа за позитивно въздействие върху опонента)

 • УРОК 2: ОБРЪЩАНЕ КЪМ ЕМОЦИИТЕ

  В този урок ще се запознаете с начините да разпознавате стимулите, които действат на емоциите на опонентите ви и да използвате това знание в своя полза по време на преговорите.

  Ще научите как да докоснете емоционално опонента си с различни стимули, така че да го мотивирате към постигането на успех в преговорите.

 • УРОК 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА БЛАГОРАЗПОЛОЖЕНИЕ

  Този урок пояснява защо е важно да се създаде благоразположение у опонента и как да се постигне. Ще научите и кога не бива да се изгражда.

 • УРОК 4: ПОЕМАНЕ НА ВЛАСТТА

  В този урок ще научите какво означава влас при преговорите и как се използва.

  Ще научите как да припомните или намекнете за властовата си позиция, за да въздействате на опонента. Ще получите знания как да използвате техниката визуализация при преговори.

 • УРОК 5: ДОБРИ И ЛОШИ ПРЕГОВОРНИ НАВИЦИ

  Всичко е възможно да се случи по време на преговор, и обикновено така и става.

  Ще научите как да идентифицирате добрите преговорни навици и да ги използвате в своя полза, докато минимизирате лошите си навици, както и тези на опонента.

 • УРОК 6: КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА

  Колкото повече контролирате една сделка, толкова повече можете да насочвате дискусията към вашите собствени цели, за да получите каквото искате.

  В този урок ще научите кога и как да поемете контрола върху преговорния процес и как да спечелите контрола отново, ако веднъж сте го загубили.