LR Health & Beauty Systems Bulgaria

Тема: „LR LR Health & Beauty Systems България инвестира в обучение на своите партньори-лидери”

повече информация >>

 

Unilever Bulgaria

Тема: „Търговски Умения и Продажбени Преговори към Дистрибутори и Ключови Клиенти”

повече информация >>

PierreFabre

 

 

Тема: Мърчандайзинг в аптеки

повече информация >>


Уникредит Лизинг

Unicredit_Leasing

Уникредит Лизинг избра екипа на Артър Адамс® България за подготовка и провеждане на обучението „Умения за водене на преговори за професионалисти в областта на продажбите”.
На обучението присъстваха служители на Уникредит Лизинг. Обучението се проведе в периода декември 2011 – февруари 2012г. в четири обучителни сесии водени от Лиляна Бехар – Бизнес психолог и старши консултант в Артър Адамс® България, както и г-н Кристиан Георгиев, управляващ партньор в организацията.

Методите, използвани за провеждане на четирите тренинга, провокираха задълбочени анализи от страна на участниците, като същевременно се запази приповдигнатия дух и ентусиазма у тях. Целият екип на Уникредит Лизинг участва активно при екипните и индивидуални задачи. Чувството за сплотеност и екипност бе основен акцент при поставянето на задачи от страна на екипа обучаващи, като тези фактори допринесоха за формирането на добра съвместна работа, постигане на резултатност и лична полза. Активността на обучаемите бе на много високо ниво, чрез своите въпроси и обратна връзка те се стремяха да извлекат максимална полза от съвместните си задачи.
повече информация >>


ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ


Предизвикателството През 2010 година дружеството проведе тръжна процедура с цел избор на изпълнител на обучение, част от проект „Повишаване на компетенциите на служителите – ключ към добрата комуникация с клиентите” по Оператвина програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Решението – Консултантите от Артър Адамс® България разработиха обучение в два модула на тема „Работа с клиенти”. Изцяло интерактивният подход при провеждането му включваше упражнения, ролеви игри и казуси от практиката на участниците, като идеята бе те да работят конструктивно за постигане на заложените цели на обучението.

повече информация >>


Ай Ен Джи БАНК


Предизвикателството – Поради международната дейност на компанията служителите й, в това число средни и топ мениджъри, се подбират на база на качествата и професионализмът им…
Решението – След множество проведени срещи между представители на Артър Адамс® България и ИНГ България бе изготвена обучителна програма, структурирана като бизнес симулация…

повече информация >>


БОРИКА БАНКСЕРВИЗ


Предизвикателството – Като всяка една модерна организация, мениджмънтът на Борика-Банксервиз е изцяло ориентиран към постоянното развитие и усъвършенстване уменията на своите служители. С оглед на това дружеството инвестира в обучения за различните си отдели, като през последните три години година партнираща организация за целта е Артър Адамс® България.
Решението – В следствие на ефективната комуникация и множеството проведени разговори между представители на Артър Адамс® България и Борика-Банксервиз АД бе изготвена Програма от обучения, в тясно сътрудничество между двете компании и изцяло съобразена с индивидуалните нужди на възложителя.

повече информация >>


АСБИС БЪЛГАРИЯ


Предизвикателството – Oрганизирането на обучителна програма на тема „Проактивни B2B продажби на услуги и решения” през месец април 2011 година…

Решението – В следствие на ефективната комуникация и проведения анализ на потребностите от обучение, бе изготвена обучителна програма за търговския отдел от 4 различни звена на компанията възложител: продуктови мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, мениджъри „Продажби” и експерти от търговския отдел. В програмата взе участие и търговският директор на компанията.
повече информация >>

    Организационно консултиране

Успешно реализиран проект с Investor.BG Media Group

Като водеща онлайн медия в България, Инвестор се нуждае от качествено нов търговски процес, за да задържи и разшири пазарния си дял. Артър Адамс® България направи одит на процеса и участниците в него и предложи нов търговски подход и нова търговска структура. Паралелно бе проведен задълбочен анализ на нуждите от обучение. Така търговският отдел има възможност да придобие нови знания и умения, с които да предложи блестящо обслужване за всеки настоящ и нов клиент, което реално ще повиши стандартите на пазара на онлайн медии. Проектът продължава с коучинг сесии и обучения.


ИТОНГ/Ксела България

Ytong_Xella_BulgariaОбучаващите от Артър Адамс България изготвиха специално за партньорите си от КСЕЛА / ИТОНГ задълбочена обучителна програма на тема „Телефонни продажби“.

Обучаемите имаха възможност да се запознаят с основните търговски принципи по телефона, да усъвършенстват силата на словото си, като по този начин да максимизират успеваемостта на сделките си.