Джой Фешън ЕООД – „Мениджърски умения“ и „Търговски умения“ – 2022

Джой Фешън ЕООД е водеща верига от 55 магазини за очила, присъстваща в девет града в България. Веригата включва Grand Optics, Joy Optics, ZEISS VISION CENTER, Kid Optics, Opto Sport и Polaroid Shop.
През 2022 г. фирмата инвестира в обучения насочени към повишаване на компетенциите на управителите на оптики в две главни теми: „Мениджърски умения“ и „Търговски умения“.

Артър Адамс ® Бизнес Трейнинг България проведоха обученията в две сесии през юни в София. Включиха се над 65 управители, оптици и консултанти. Темите на обученията бяха много удачно съобразени с конкретните нужди на участниците и в резултат те проявиха голяма активност и изказаха благодарност за новите знания и получените отговори на въпроси относно ежедневната им работа с клиенти и сътрудници.

повече информация >>

одело България ЕООД – „SoftSkills“ Мини Академия 2022

“одело България” ЕООД е част от „odelo group“. В световен план холдингът има повече от 80-годишна история отличаваща се с иновативна сила и предприемаческа смелост и включва фирми в различни бизнес сфери – от производство на светлини за автомобилната индустрия, през застраховане, строителство и туризъм.


През 2021 г. компанията взе решение да повиши мениджърските компетенции за Развойния отдел на компанията ((R&D) в София и избра обучителната компания Артър Адамс ® Бизнес Трейнинг България за да създаде обучителна Мини-Академия „Soft skills”.

повече информация >>

БАЛКАНТЕЛ ООД – Мениджърска програма от 8 custom-made обучения 2022

„Балкантел“ ООД е различна българска компания. Тук хората работят, защото им харесва. Понякога се смеят, понякога се мръщят, но винаги са насочени към една цел: заедно да си свършат работата. А след това да се радват на успехите си!


През 2021 г. компанията взе решение да повиши мениджърските компетенции за ръководителите на отдели – 16 човека. След уточняване на нуждите и конкретните учебни модули заедно с избраната обучителна компания – Артър Адамс ® Бизнес Трейнинг България – бе създадена програма за развитие състояща се от 8 модула в рамите на 10 месеца.

повече информация >>

CENTILLION – програма от обучения за мениджърския състав 2022

 

СЕНТИЛИОН ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областите медицина, авиационна и сателитна техника, системи за контрол и наблюдение, прецизна индустриална техника.

В тази насока през 2022 г. СЕНТИЛИОН покани Артър Адамс ® Бизнес Трейнинг България да създаде програма от обучения за мениджърския състав на компанията, включващ около 40 човека, разделени в три групи.

На базата на проучвания и сериозна дискусия между обучителната фирма и висшия мениджмънт на компанията беше взето решение програмата да включва 9 мениджърски теми и един уъркшоп, които успешно бяха проведени през юни 2022 г.

повече информация >>

Leadership Training Programme – Unilever Food Solutions – May 2022

Автор на видеото: Marian Georgiev, Country Development Manager at Unilever Food Solutions

LR Health & Beauty Systems Bulgaria

Тема: „LR LR Health & Beauty Systems България инвестира в обучение на своите партньори-лидери”

Вижте отзиви на участниците след семинара и интервю с Кристиан Георгиев, Управляващ Партньор на Arthur Adams© България на тема „Лидерите раждат ли се или се изграждат?“


повече информация >>

Unilever Bulgaria

Тема: „Търговски Умения и Продажбени Преговори към Дистрибутори и Ключови Клиенти”

повече информация >>

PierreFabre

 

 

Тема: Мърчандайзинг в аптеки

повече информация >>


Уникредит Лизинг

Unicredit_Leasing

Уникредит Лизинг избра екипа на Артър Адамс® България за подготовка и провеждане на обучението „Умения за водене на преговори за професионалисти в областта на продажбите”.
На обучението присъстваха служители на Уникредит Лизинг. Обучението се проведе в периода декември 2011 – февруари 2012г. в четири обучителни сесии водени от Лиляна Бехар – Бизнес психолог и старши консултант в Артър Адамс® България, както и г-н Кристиан Георгиев, управляващ партньор в организацията.

Методите, използвани за провеждане на четирите тренинга, провокираха задълбочени анализи от страна на участниците, като същевременно се запази приповдигнатия дух и ентусиазма у тях. Целият екип на Уникредит Лизинг участва активно при екипните и индивидуални задачи. Чувството за сплотеност и екипност бе основен акцент при поставянето на задачи от страна на екипа обучаващи, като тези фактори допринесоха за формирането на добра съвместна работа, постигане на резултатност и лична полза. Активността на обучаемите бе на много високо ниво, чрез своите въпроси и обратна връзка те се стремяха да извлекат максимална полза от съвместните си задачи.
повече информация >>


ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ


Предизвикателството През 2010 година дружеството проведе тръжна процедура с цел избор на изпълнител на обучение, част от проект „Повишаване на компетенциите на служителите – ключ към добрата комуникация с клиентите” по Оператвина програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Решението – Консултантите от Артър Адамс® България разработиха обучение в два модула на тема „Работа с клиенти”. Изцяло интерактивният подход при провеждането му включваше упражнения, ролеви игри и казуси от практиката на участниците, като идеята бе те да работят конструктивно за постигане на заложените цели на обучението.

повече информация >>


Ай Ен Джи БАНК


Предизвикателството – Поради международната дейност на компанията служителите й, в това число средни и топ мениджъри, се подбират на база на качествата и професионализмът им…
Решението – След множество проведени срещи между представители на Артър Адамс® България и ИНГ България бе изготвена обучителна програма, структурирана като бизнес симулация…

повече информация >>


БОРИКА БАНКСЕРВИЗ


Предизвикателството – Като всяка една модерна организация, мениджмънтът на Борика-Банксервиз е изцяло ориентиран към постоянното развитие и усъвършенстване уменията на своите служители. С оглед на това дружеството инвестира в обучения за различните си отдели, като през последните три години година партнираща организация за целта е Артър Адамс® България.
Решението – В следствие на ефективната комуникация и множеството проведени разговори между представители на Артър Адамс® България и Борика-Банксервиз АД бе изготвена Програма от обучения, в тясно сътрудничество между двете компании и изцяло съобразена с индивидуалните нужди на възложителя.

повече информация >>


АСБИС БЪЛГАРИЯ


Предизвикателството – Oрганизирането на обучителна програма на тема „Проактивни B2B продажби на услуги и решения” през месец април 2011 година…

Решението – В следствие на ефективната комуникация и проведения анализ на потребностите от обучение, бе изготвена обучителна програма за търговския отдел от 4 различни звена на компанията възложител: продуктови мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, мениджъри „Продажби” и експерти от търговския отдел. В програмата взе участие и търговският директор на компанията.
повече информация >>

    Организационно консултиране

Успешно реализиран проект с Investor.BG Media Group

Като водеща онлайн медия в България, Инвестор се нуждае от качествено нов търговски процес, за да задържи и разшири пазарния си дял. Артър Адамс® България направи одит на процеса и участниците в него и предложи нов търговски подход и нова търговска структура. Паралелно бе проведен задълбочен анализ на нуждите от обучение. Така търговският отдел има възможност да придобие нови знания и умения, с които да предложи блестящо обслужване за всеки настоящ и нов клиент, което реално ще повиши стандартите на пазара на онлайн медии. Проектът продължава с коучинг сесии и обучения.


ИТОНГ/Ксела България

Ytong_Xella_BulgariaОбучаващите от Артър Адамс България изготвиха специално за партньорите си от КСЕЛА / ИТОНГ задълбочена обучителна програма на тема „Телефонни продажби“.

Обучаемите имаха възможност да се запознаят с основните търговски принципи по телефона, да усъвършенстват силата на словото си, като по този начин да максимизират успеваемостта на сделките си.