• ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Получите основни знания за ефективните маркетингови комуникации;
  – Ще можете да дефинирате разликата между бранд маркетинга и търговския маркетинг
  – Усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции.

  Прочети още…

 • CRM-УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ

  Този тренинг ще ви помогне да::

  – Увеличите пазарния си дял
  – Съкратите разходите
  – Активно да привлечете нови „качествени“ клиенти
  – Да задържите клиентите, от които печелите най-много
  – Да печелите повече от досегашните клиенти

  Прочети още…

 • ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Повишите конкурентоспособността на вашата организация;
  – Получите основни знания относно поведението на потребителите;
  – Изградите умения за успешно общуване с досегашни и потенциални клиенти;
  – Изградите основни умения за наблюдение, оценка и изводи относно поведението на клиентите;
  – Регистрирате промени в поведението на клиентите и потребителските групи изобщо, възможност за бързи реакции на тези промени;
  – Бъдете подготвени относно бъдещо прилагане на цялостна програма за наблюдение на потребителите.

  Прочети още…

 • ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – Разработите маркетингова стратегия (или комплекс от маркетингови стратегии)
  като се вземат под внимание всички аспекти на организацията, които взаимодействат с пазара
  – Получите основни знания относно изграждането на стратегически пазарен план – план за всички аспекти на стратегията на организацията на пазара
  – Направите стратегически анализи на маркетинговата и фирмената среда
  – Повишите ефективността на вашата организация чрез стратегическо пазарно планиране

  Прочети още…