• АСЕРТИВНОСТ И ОТСТОЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИ. СПРАВЯНЕ С МАНИПУЛАЦИИ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – усвоите съвременни методи за ефективно управление на хората във вашата организация;
  – изградите себе си като лидер и да помогнете на другите да разкрият лидерските си качества;
  – увеличите конкурентното си предимство пред останалите мениджъри

  Прочети още…

 • УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ

  Това обучение ще ви помогне да:

  – се запознаете с процеса на подготовка на преговорите;
  – придобиете задълбочени познания относно техниките на водене на преговори;
  – се почувствате по-сигурни в планирането и провеждането на преговори;
  – преодолявате външните опити да бъдат манипулирани;
  – да разбирате скрития смисъл на думите;
  – да разбирате кога ви лъжат;
  – прилагате успешно на практика придобитите умения и знания;
  – задавате въпроси, които ще бъдат чути;
  – постигате успех с умението си да слушате;
  – представяте себе си в благоприятна светлина.

  Прочети още…

 • КОМУНИКАЦИОННИ ПРИНЦИПИ В СИЛНО КОНКУРЕНТНА БИЗНЕС СРЕДА

  Това обучение ще ви помогне да:

  – се запознаете с процеса на подготовка на преговорите;
  – придобиете задълбочени познания относно техниките на водене на преговори;
  – се почувствате по-сигурни в планирането и провеждането на преговори;
  – преодолявате външните опити да бъдат манипулирани;
  – да разбирате скрития смисъл на думите;
  – да разбирате кога ви лъжат;
  – прилагате успешно на практика придобитите умения и знания;
  – задавате въпроси, които ще бъдат чути;
  – постигате успех с умението си да слушате;
  – представяте себе си в благоприятна светлина.

  Прочети още…

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ

  – Повишаване на ефективността на покупките в организацията;
  – Подобряване на работата по избор на доставчици;
  – Подобряване на работата по задържане на добрите доставчици;
  – Подобряване на работата по оценяване на доставчиците;
  – Запознаване с добри практики по управление на взаимоотношенията с доставчиците.

  Прочети още…

 • ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧАВАЩИ

  – подготвяте и изнасяте обучения, които ще бъдат убедителни и запомнени
  – научите техники за справяне с всякаква аудитория и ситуация
  – разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
  – разработвате упражнения, ролеви игри, казуси
  – се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително
  – да продадете идеите си и да бъдете убедителни.

  Прочети още…