ПРИНЦИПИ НА УСПЕШНИЯ МЕНИДЖЪР

Ползите за вас и вашата организация

Това обучение ще ви помогне да:

– бъдете информирани за най-новите и ефективни методи за управление на бизнеса в съвременната динамично променящата се среда;
– прилагате успешно на практика уменията, да анализирате и планирате дейността и стратегията на вашата фирмата;
– намирате правилните решения в процесите на управление;
– придобиете умения как да разпределяте основните ресурси – хора, време и финансови средства;
Прочети още…

УМЕНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ползите за вас и вашата организация

Този тренинг ще ви помогне да::

– подготвяте убедителни професионални презентации.
– разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително.

Прочети още…

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да::

– Определяте типовете промени, възникващи в организацията;
– Откривате пречките за промяна и да развивате стратегии за преодоляване съпротивата при осъществяване на промени;
– Разбирате основните елементи на процеса на планиране на промяна;
– Се запознаете с отговорностите на мениджъра на проекта за промяна;
– Използвате различни модели, инструменти и техники при управлението на промяната.

Прочети още…


УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ

Ползите за вас и вашата организация
Правилното управление на времето е в основата на успеха в почти всяко начинание. Това обучение ще ви даде практически съвети за организиране на вашето ежедневие и приоритизиране на задачите.
Това обучение ще ви помогне да:
– Организирате времето за подобряване ефективността на работата
– Намерите своя път в уплътняване на времето
– Научите техники за упражняване на по-голям контрол с времето
– Намерите време за наистина важното в професионален и личен план

Прочети още…

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
– Разработите стратегии, които ще ви помогнат да се справяте с конфликти
– Управлявате конфликтите на работното място
– Научите техники за справяне с конфликтите, които да приложите на практика
– Разпознавате кризите отрано и да ги предотвратявате
– Повишите самочувствието си и да почувствате, че сте способни да живеете по-щастлив и по-продуктивен живот.

Прочети още…

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (Project Management)

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
– Се запознаeтe с процеса на планиране, подготовката, структуриране и управление на проекти;
– Придобиeтe задълбочени познания, относно управлението на собствения и външните ресурси;
– Осъществяватe ефективна комуникация за съгласуване на отделните задачи за постигане на очакваните параметри на проекта;
– Прилагатe успешно на практика придобитите техники и методи;
Прочети още…