10-те „МЕКИ УМЕНИЯ“ (SOFT SKILLS), без които не можем

Array

2023-01-16

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
16.01.2023

Soft skills или „Меки умения“ могат да бъдат дефинирани като личностни качества, които значително влияят на способността да се общува и работи с други хора.

Част от тези качества са по рождение, а други са се формирали под въздействието на средата, възпитанието и натрупания житейски опит.

Меките умения са свързани с общуването, емоционалната интелигентност, (позитивното) отношение към света, справянето с проблеми, хармоничните взаимоотношения при работа в екип и т.н. Но тези черти от поведението и характера се формират бавно и съответно трудно могат да се променят…..

Присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Лична ефективност

Array

2023-01-23

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
23.01.2023

Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.

присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияАдрес: Arthur Adams® Training Center, ул. Васил Кънчев 26, Бизнес център Стефан Караджа, ет. 7
Карта и Местоположение


Умения за телефонни продажби. "Студени контакти" / Telephone Selling Skills

Array

2023-01-30

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
30.01.2023

Обучението е поджодящо за търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, за служители от кол център, които желаят усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите.

Това обучение ще ви помогне да:
– Изграждане на клиентски ориентирано поведение у служителите при комуникация с клиента;
– Придобиване на умения за задаване на правилните въпроси, ефективно слушане и провеждане на разговора позитивно и с постигане на желания резултат;
– Изграждане на практически умения за реакция по сигнали на клиента и за справяне в трудни ситуации по един ефективен начин;

присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Обучение за обучители / Train-the-Trainer

Array

2023-02-06

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
06.02.2023

Независимо дали се каните да станете професионален обучаващ, тренер или се налага да изпълнявате тази роля като част от работата си, вие със сигурност искате да сте подготвени за този процес. Това обучение ще ви запознае с видовете методи за обучение, чрез които да създадете и поднесете едно заинтригуващо и приковаващо вниманието обучение.

 

Присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Комуникативни умения / Communication Skills

Array

2023-02-07

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
07.02.2023

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за разговор, съвети за това, как да направим впечатление и как да провеждаме разговори. Ще получите знания и съвети за умела невербална комуникация, както и техники за идентифициране на човека отсреща и намиране на подходящ подход към всеки.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Преходът от служител към мениджър. Умения за супервизиране

Array

2023-02-20

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
20.02.2023

Поздравления! Вие наскоро сте издигнати в ръководна позиция (супервайзорска или мениджърска), защото сте имали отлични професионални резултати, а вашето ръководство е преценило, че имате по-големи способности и ви дава възможност за израстване.
Дотук добре. Изведнъж се оказва, че досегашните ви умения са недостатъчни за новите задължения. Времето не ви достига, на хората (доскоро ваши колеги) сега трябва да поставяте задачи, да контролирате изпълнението, да контактувате с други отдели в компанията и т.н.
Работите повече, а резултатите ви и тези на екипа ви закъсняват или не са очакваните. Това обучение ще ви даде знания и нагласи, за да извършите бързо и безболезнено прехода към ръководна позиция, а представянето ви да е успешно.

присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Емоционална интелигентност. Управление на конфликти

Array

2023-02-21

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
21.02.2023

„Аз съм много емоционален/а – не мога да се контролирам“, чували сте го често, а може би и казвали. Умението, понякога наричано „самоконтрол“ е желана фикция за мнозина, преди да се запознаят с принципите на Емоционалната интелигентност.

А когато двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява.

В обучението ще научите да използвате петте стила на поведение при разрешаване на конфликти (по Томас Килман). Ще съумеете да прилагате различни инструменти за решаване на конфликти като участник или медиатор. Ще получите съвети за предотвратяване на конфликти.

Присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Мениджърски умения за делегиране и обратна връзка.

Array

2023-03-06

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
06.03.2023

Обучението е предназначено за мениджъри на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление на хора и да вземат важни мениджърски решения.

Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие. Предоставят се практически съвети как ефективно да се управлява с помощта на ефективно делегиране и обратна връзка.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за презентиране и говорене пред публика / Public speaking

Array

2023-03-07

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
07.03.2023

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.
Да застанат пред публика и да говорят се оказва най-ужасяващата мисъл, която повечето могат да си представят. Овладяването на този страх и умения да говорим спокойно пред публика е един от най-засилващите егото фактори, а и огромна полза за личното кариерно развитие. Това обучение ще ви запознае с някои много полезни техники за говорене пред публика, както и подробна информация за това, как да разработите завладяваща програма на презентацията си и да я изнесете уверено.

Присъствено обучение

Повече информацияАдрес: Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7 Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Умения за водене на бизнес преговори. Тактики и противотактики / Negotiation Skills

Array

2023-03-20

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
20.03.2023

За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на бизнес преговори, с…

 

Присъствено обучение

 

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Асертивност и отстояващо поведение. Самоувереност.

Array

2023-03-21

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
21.03.2023

Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани.

Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
Всеки се е сблъсквал с негативно мислещи хора или е попадал в ситуация, когато някой се опитва да използва манипулация насреща.

Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на времето и приоритети. Справяне със стреса и създаване на позитивни нагласи

Array

2023-04-10

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
10.04.2023

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, търговски представители, офис асистенти, секретари и всички, за които времето е ценен…

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


STORYTELLING в публичното говорене и бизнеса

Array

2023-04-11

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
11.04.2023

Какво е STORYTELLING?

Знаете ли, че ежедневно всеки чува и вижда десетки истории – от приятелите и колегите, в социалните мрежи, телевизия или дори своите собствени спомени, които проблясват в съзнанието асоциативно при някой външен стимул.

И всеки човек ежедневно разказва истории на други хора.

Защо тогава, човек излиза да говори пред публика или клиенти, и започва да изрежда цифри, данни, бизнес модели или прехвалените си продукти? Скука…

Хората едва ли ще запомнят какво са чули или какво са видели, но ще запомнят как сте ги накарали да се почувстват!

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Търговска презентация. Методи за въздействие над клиента./COMMERCIAL PRESENTATION

Array

2023-04-12

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
12.04.2023

За търговци и професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения.
За всички, които трябва да правят ефективни и убедителни търговски презентации пред клиенти,управленски бордове, медиите и други аудитории.
Това обучение ще ви помогне да:
– подготвяте убедителни професионални търговски презентации.
– използвате професионален инструментариум за да наложите тезата си.
– да поддържате интереса и вниманието на клиентите/аудиторията.
– разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с последващи въпроси и възражения и да ги обсъждате убедително.
– да продадете идеите си и да бъдете убедителни.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Мотивация и управление на ефективни екипи. Лидерство.

Array

2023-04-18

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
18.04.2023

Тази програма е насочена към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят.

Това обучение предоставя практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера.

Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?

 

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Активни продажби и търговски преговори

Array

2023-04-19

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
19.04.2023

За търговски служители на различни нива, които контактуват с клиенти и продават различни продукти и услуги. Дефинират се различните типове продаване като и постигането на конкурентно предимство в процеса на привличане на нови или развитие на стари клиенти. Обучението дава знания и умения за разкриване потребностите на клиентите и преодоляване на техните възражения. Показват се различните типове клиенти и съответните подходи към тях. Предоставят се техники за правене на убедителни търговски предложения и техники за справяне с трудни, арогантни или манипулативни преговарящи.

Присъствено или синхронно онлайн обучение

 

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, Ул.Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Лидерски умения. Как да бъдем лидера, когото всички харесват!

Array

2023-05-15

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
15.05.2023

Лидерският потенциал съществува у всеки човек. Този потенциал може да бъде събуден от външни фактори или пък от желанието да се саморазвиваме и самоусъвършенстваме.

Това обучение дава насоки как да действате, за да задействате своите вътрешни сили.

След като се запознаете с техниките на лидерското поведение, вие ще се почувствате достатъчно уверени за да приемете лидерството като своя черта.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Типове клиенти.Техники за справяне с възражения при преговори

Array

2023-05-16

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
16.05.2023

Когато на човек му се струва, че преговаря от „по-слабата“ страна, започва да обвинява клиентите, че са „трудни“ или изискват прекалени неща, или че условията са „калпави“ – винаги има причина за провала на сделката.

Преговорите са арена на вечна битка – и колкото е по-оспорвана, толкова по-вероятно е и двете страни да се разделят нещастни.

Това обучение ще ви даде познания за типовете преговарящи (клиенти или доставчици) и как с помощта на ясни техники човек може да противостои на опити за натиск, манипулация, блъф и др.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение