Лична ефективност

Array

2024-02-05

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
05.02.2024

Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.

присъствено обучение

Повече информацияАдрес: Arthur Adams® Training Center, ул. Васил Кънчев 26, Бизнес център Стефан Караджа, ет. 7
Карта и Местоположение


10-те „МЕКИ УМЕНИЯ“ (SOFT SKILLS), без които не можем

Array

2024-02-12

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
12.02.2024

Soft skills или „Меки умения“ могат да бъдат дефинирани като личностни качества, които значително влияят на способността да се общува и работи с други хора.

Част от тези качества са по рождение, а други са се формирали под въздействието на средата, възпитанието и натрупания житейски опит.

Меките умения са свързани с общуването, емоционалната интелигентност, (позитивното) отношение към света, справянето с проблеми, хармоничните взаимоотношения при работа в екип и т.н. Но тези черти от поведението и характера се формират бавно и съответно трудно могат да се променят…..

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Комуникативни умения / Communication Skills

Array

2024-02-13

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
13.02.2024

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за разговор, съвети за това, как да направим впечатление и как да провеждаме разговори. Ще получите знания и съвети за умела невербална комуникация, както и техники за идентифициране на човека отсреща и намиране на подходящ подход към всеки.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Преходът от служител към мениджър. Умения за супервизиране

Array

2024-03-11

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
11.03.2024

Поздравления! Вие наскоро сте издигнати в ръководна позиция (супервайзорска или мениджърска), защото сте имали отлични професионални резултати, а вашето ръководство е преценило, че имате по-големи способности и ви дава възможност за израстване.
Дотук добре. Изведнъж се оказва, че досегашните ви умения са недостатъчни за новите задължения. Времето не ви достига, на хората (доскоро ваши колеги) сега трябва да поставяте задачи, да контролирате изпълнението, да контактувате с други отдели в компанията и т.н.
Работите повече, а резултатите ви и тези на екипа ви закъсняват или не са очакваните. Това обучение ще ви даде знания и нагласи, за да извършите бързо и безболезнено прехода към ръководна позиция, а представянето ви да е успешно.

присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Емоционална интелигентност. Управление на конфликти

Array

2024-03-12

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
12.03.2024

„Аз съм много емоционален/а – не мога да се контролирам“, чували сте го често, а може би и казвали. Умението, понякога наричано „самоконтрол“ е желана фикция за мнозина, преди да се запознаят с принципите на Емоционалната интелигентност.

А когато двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява.

В обучението ще научите да използвате петте стила на поведение при разрешаване на конфликти (по Томас Килман). Ще съумеете да прилагате различни инструменти за решаване на конфликти като участник или медиатор. Ще получите съвети за предотвратяване на конфликти.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за презентиране и говорене пред публика / Public speaking

Array

2024-04-08

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
08.04.2024

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.
Да застанат пред публика и да говорят се оказва най-ужасяващата мисъл, която повечето могат да си представят. Овладяването на този страх и умения да говорим спокойно пред публика е един от най-засилващите егото фактори, а и огромна полза за личното кариерно развитие. Това обучение ще ви запознае с някои много полезни техники за говорене пред публика, както и подробна информация за това, как да разработите завладяваща програма на презентацията си и да я изнесете уверено.

Присъствено обучение

Повече информацияАдрес: Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7 Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Мениджърски умения за делегиране и обратна връзка.

Array

2024-04-09

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
09.04.2024

Обучението е предназначено за мениджъри на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление на хора и да вземат важни мениджърски решения.

Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие. Предоставят се практически съвети как ефективно да се управлява с помощта на ефективно делегиране и обратна връзка.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за водене на бизнес преговори. Тактики и противотактики / Negotiation Skills

Array

2024-04-22

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
22.04.2024

За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на бизнес преговори, с…

 

Присъствено обучение

 

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Асертивност и отстояващо поведение. Самоувереност.

Array

2024-04-23

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
23.04.2024

Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани.

Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
Всеки се е сблъсквал с негативно мислещи хора или е попадал в ситуация, когато някой се опитва да използва манипулация насреща.

Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на времето и приоритети. Справяне със стреса и създаване на позитивни нагласи

Array

2024-05-13

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
13.05.2024

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, търговски представители, офис асистенти, секретари и всички, за които времето е ценен…

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Мотивация и управление на ефективни екипи. Лидерство.

Array

2024-05-27

Цена (без ДДС): €190.00

Еднодневно обучение
Дата:
27.05.2024

Тази програма е насочена към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят.

Това обучение предоставя практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера.

Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?

 

Присъствено обучение

Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение