БАЛКАНТЕЛ ООД – Мениджърска програма от 8 custom-made обучения 2022


CENTILLION – програма от обучения за мениджърския състав 2022Leadership Training Programme – Unilever Food Solutions – May 2022

Автор на видеото: Marian Georgiev, Country Development Manager at Unilever Food Solutions

Джой Фешън ЕООД – 2022
Обучения на теми:
„Мениджърски умения“ и „Търговски умения“