Arthur Adams® Bulgaria Ltd. предлага девет Сертификационни бизнес програми за 2012 година

Всяка Сертификационна програма е изградена от няколко обучения/модули/.
Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на един или два дни.
Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания
Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.