Банка ДСК „Принципи на менторството и коучинга“

Ксела България „Телефонни продажби“

УниКредит Лизинг „Бизнес преговори, тактики и противотактики“


Е.ОН България – Програма обучения: „Управление на проекти за напреднали“

Алкател Лусънт – Обучение „Проектен мениджмънт“

Амета – Програма обученияМениджмънт трейнинг“


Аквамат – Обучение „Комуникация и умения за работа с клиенти“

АСБИС – Обучение „Консултативни B2B продажби на услуги и решения“

Борика-Банксервиз  АД– Програма обучения „Управление на клиенти. Преговори и работа с клиенти“


БТАПОИИ – Обучения „Психология на обслужване на клиенти“ и „Мениджърски умения за работа с персонал“

ЧЕЗ България – Програма обученияРабота с клиенти“ – Оперативна Програма „Управление на човешките ресурси“

Данон Сердика АД – „People Management“


Сокомак – Програма обучения: „Мениджърски умения. Целеполагане, делегиране, обратна връзка“

Промет Сейф ООД – „Комуникационни умения“

Селекта Интернационал – Обучения: „Умения за усешни продажби на луксозна козметика“, „Умения за продажби – надграждащо обучение“


Топаз Мел – „Умения за байери“

Отворени обучения

Винербергер – Обучения: „Продажбени умения“ и „Умения за въздействаща презентация“


Unilever Bulgaria –„Търговски Умения и Продажбени Преговори към Дистрибутори и Ключови Клиенти”

PierreFabre – Тема: Мърчандайзинг в аптеки