ПРОГРАМИ МЕНИДЖЪРСКИ ОБУЧЕНИЯ „ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

КОЕ ОТЛИЧАВА УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ?
Непресъхващото им желание да се учат на нови умения и практики.

Умният мениджър не се опитва да открива топлата вода при всеки изникнал проблем. Не, той се насочва към кръга си от колеги и консултанти, с които ще намери най-подходящото решение.

Семинарите по мениджмънт на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd. предоставят именно тази възможност – всеки участник получава информация за конкретни казуси по съответната тематика и на основата на придобитите знания, личния си опит и съдействието на водещите съумява да получи търсените отговори.

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ ЕКИПИ. ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ

Тази програма е насочена към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят. Това обучение предоставя практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера. Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?

МЕДНИЖЪРСКИ УМЕНИЯ. ДЕЛЕГИРАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Обучението е предназначено за мениджъри на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление на хора и да вземат важни мениджърски решения. Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие. Предоставят се практически съвети как ефективно да се управлява с помощта на ефективно делегиране и обратна връзка.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ

Правилното управление на времето е в основата на успеха в почти всяко начинание. Това обучение ще ви даде практически съвети за организиране на вашето ежедневие и приоритизиране на задачите.
Това обучение ще ви помогне да:
– Организирате времето за подобряване ефективността на работата
– Намерите своя път в уплътняване на времето
– Научите техники за упражняване на по-голям контрол с времето
– Намерите време за наистина важното в професионален и личен план


УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ И ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ.

Винаги когато, двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява. Това обучение ще предложи на участниците в него, модел от шест стъпки, чрез който да решават конфликти от всякакво естество и мащаб. Участниците ще се запознаят с решаващи умения за справяне с конфликти, включително за справяне с гнева и използването на Рамка за разбирателство.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Промяната е част от живота на всеки човек. Променят се технологиите, процесите, хората, идеите и методите, което влияе върху ежедневните ни ангажименти и начина по който живеем. Това обучение предлага на всеки един мениджър набор от техники за имплементиране на промените по възможно най-гладкия начин, както и за по-лесното приемане на тези промени. Обучението предоставя и възможност на участниците в него, да разберат как се имплементира една промяна и как се управляват реакциите, които следват тази промяна.