Arthur Adams ® Ltd. предлага практически, интерактивни фирмени обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с опит в съответния бизнес. Всички вътрешно фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

Фирмени обучения се създават индивидуално за съответната организация и отговарят на специфични изисквания, които всяка компания поставя в зависимост от фирмените цели и нивото на служителите предвидени за обучение.

 

Arthur Adams ® Ltd. предоставя  тренинг решения за фирмени обучения в следните категории:

 

 

 

Създадено индивидуално за Вас фирмено обучение

Изслушваме какво искате да научите и от какво имате нужда и Ви предлагаме нашето решение

Country Development Manager at Unilever Food Solutions


 

 

Създадено индивидуално за Вас фирмено обучение
Изслушваме какво искате да научите и от какво имате нужда и Ви предлагаме нашето решение

 

Предоставяме знания, които имат пряка връзка с ежедневната работа на обучаемите

Фирмените обучения на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.съдържат практически казуси подадени от обучаваните служители, което означава, че те се връщат на работа въоръжени с конкретни решения за всяка ситуация.

Обучаващи със солиден бизнес опит.

Водещите тренери на Артър Адамс ® са хора от бизнеса, които споделят своя безценен опит и знания – това прави фирмените обучения както полезни, така и силно мотивиращи за вашите служители, които разщиряват своя мироглед и познания.

Нетрадиционен подход

Фирмени обучения на Артър Адамс ® имат много по-силен и дълготраен ефект за организацията, когато се провеждат извън работното място. Вие избирате темата, мястото, формат и продължителност и предоставяте на нас да организираме останалото.

Партньорство

Задълбоченото изготвяне и изнасяне на фирмените обучения ни позволява да Ви предложим допълнителни съвети, консултация или просто странично мнение в разговор по Ваши горещи теми.