Обученията преминаха в атмосфера на интерес и висока мотивация за участие от страна на обучаемите. Балансът между теоретична част, упражнения и групова работа позволи на участниците да работят конструктивно за постигане на заложените цели на обучението.

Благодарим на Артър Адамс България за перфектната организация на обученията и професионалната и стриктна работа по проекта.

Светлин Севдин – ръководител отдел Подбор и развитие, ЧЕЗ България ЕАД


 

I“m pleased to recommend Arthur Adams® Bulgaria for their outstanding ability to deliver a business simulation game to ING Bulgaria senior management team.

The energetic and friendly atmosphere that Arthur Adams® Bulgaria trainres team managed to create was highly appreciated by all ING participants, who later shared that they learned a lot from the simulation and discovered a whole set of communication skills, including ability to colaborate, lidership potential and willingness for team work. In result we have a better functioning team where one plus one is not two but equals three in efficiency.

This positive outcome gives us reason to conclude that the members of the team of Arthur Adams Bulgaria can offer high quality services, assistance and they can be trusted for any partnerships that require serious business approach and broad-minded vision.

Arkadiy Gerasenko- Country Manager, ING Bank Bulgaria


 

Банка ДСК работи с Arthur Adams Bulgaria по проекти, свързани със сплотяване на екипи и за обучение на служители на банката по сертификационните програми на Arthur Adams Business Training Centre.

Избрахме Артър Адамс  България заради специфичните методи и техники на обучение, интерактивния характер и ведрата атмосфера на обученията, наситени със забавни ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и обмен на информация.

Обучаващият екип е с реален практически и пазарен опит, което е предпоставка за успешен диалог с участниците и предоставяне на подходящите решения за техните потребности.

Препоръчваме Артър Адамс ® България на всички, които искат да получат високо качество на предоставените бизнес обучения.

Стоян Пенков – началник управление Човешки ресурси, Банка ДСК ЕАД


 

С настоящето писмо бихме искали да изразим благодарнистта си към нашите партньори – консултантите от Arthur Adams®,  с които съвместно работихме по проект в областта на обученията….

По време на цялостния процес получихме необходимата навременна подкрепа, консултация и изпълнение по пълния проект за двете обучения.

Уверено можем да заявим, че екипа е изграден от изключително приятни служители.

Венета Стойкова, Бизнес партньор ЧР, Данон България


 

Вече втора година „Белла България“ Ад работи съвместно с „Arthur Adams ® Training Centre“ по отношение на обучение и трейнинг на Търговския екип на фирмата. Във всички проекти Аrthur Adams®  показа висок професионализъм и индивидуален подход в изготвянето на темита за обучение на нашия екип…

Диана Славкова-Цанкова – Търговски директор на „БЕЛЛА България“ АД


 

В обученията бяха използвани съвременни интерактивни методи, както и конкретни казуси и упражнения, заимствани от ежедневната практика на „Билла България“, което помогна на обучаемите да придобият и упражнят умения за водене на преговори.

Препоръчвам Артър Адамс – Център за бизнес обучения, заради тяхната компетентност, оргиналност и практическа насоченост по темата.

Даниела Христова – Ръководител „Персонал“ в „Билла България“ ЕООД
Десислав Стоянов – Ръководител „Търговски отдел“ в „Билла България“ ЕООД


 

Съвсем съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на Артър Адамс ® като много професионален и гъвкав спрямо нуждите на клиента.

Пенка Тишкова – Изп.директор на „И.ФО.ЖЕ.КО България“ АД
Антони Марсан – Изп.директор на „И.ФО.ЖЕ.КО България“ АД


 

Считам, че основното предимство на агенцията, която избрахме за нашите обучения,е фактът, че хора от реалния бизнес не просто обучават, а и предават опита и знанията си.

Диана Димитрова – Мениджър Човешки Ресурси, Мото-Пфое ЕООД


 

Консултантите на Артър Адамс България разработиха обучение, което успешно постигна поставените цели. Бяха систематизирани и анализирани трудностите, които обучаемите срещат в работата си, темите и казусите бяха по конкретни примери от ежедневието, което помогна на участниците да усвоят практически и психологически подходи за справяне с проблемни ситуации.

С удоволствие препоръчваме Артър Адамс ® България, заради компетентността, високия професионализъм и индивидуалния подход към потребностите на своите клиенти.

Николай Логофетов – изпълнителен директор, ГРАВЕ България Животозастраховане АД


 

Впечатлени сме от професионализма и всеотдайността на екипа на Arthur Adams ® Business Training Centre Bulgaria.

Без резерви препоръчваме техните услуги и програми за обучения и бихме искали да изразим огромната ни удовлетвореност от съвместната ни дейност.

Валентина Кекева – директор Човешки ресурси,  ТЕД Инвест ООД


 

Артър Адамс България ни предоставиха обучение на тема „Търговски умения за атрактивни и директни продажби на финансови продукти  и услуги“.  Обучението беше с практическа насоченост, акцентирано беше върху финансовия продукт. Лекционната част беше поднесена в дискусионна форма, главно под формата на въпроси и отговори. Обучението на Артър Адамс България включваше сесия, в която бяха предоставени точни и ясни решения на казуси при конкретни ситуации.

Ние от Интеркарт Файнанс АД се доверихме на Артър Адамс ® България заради увлекателната форма на работа, примерите и техниките, които бяха преподадени и упражнявани с участниците.

Даваме своите искрени препоръки за Артър Адамс ® България на тези, които искат да получат лично отношение, висок контрол на качеството на предоставяните обучения и истински доверен партньор.

Нада Иванова – специалист Човешки ресурси, Интеркарт Файнанс АД


 

Благодарим на екипа на Артър Адамс ® за професионализма, коректността и чудесните ни бизнес взаимоотношения и препоръчваме безрезервно обученията им.

Богомил Александров – Главен оперативен директор, Амета Холдинг АД


 

Обучаващите от Arthur Adams ® Business Training Centre успяха да създадат отлични работни отношения с участниците в обучението, да поднесат материала по изключително увлекателен начин, редувайки теорията със забавни игри и практически упражнения. Примерите и актуалната информация от реалния бизнес обогатиха знанията на обучаемите и симулираха нови идеи за справяне с трудните ситуации от нашата практика.

QBE препоръчва Arthur Adams ® Business Training Centre Bulgaria като надежден партньор за развиване на успешен бизнес.

Мария Рангелова – Директор „Застраховане“, Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид


 

Обучаващите на Артър Адамс България са  хора от реалния бизнес, които предадоха своя безценен практически опит по темите по един забавен и запомнящ се начин. Сесиите бяха наситени с ролеви игри, специално адаптирани към спецификата на бизнеса и потребностите на Винербергер. Примерите и казусите бяха от реалната практика на участниците. Беше постигнат отличен баланс между психология и конкретни техники за продажби.

За нас е удоволствие да препоръчаме Артър Адамс България на всички, които ценят качеството, индивидуалния подход и професионалното отношение.

Атанас Буглов – управител, Винербергер ЕООД

Цанко Миланов – търговски директор, Винербергер ЕООД


 

Препоръчваме Артър Адамс ® България на всички, които ценят качеството и добрите бизнес взаимоотношения.

Г. Матански – изпълнителен директор, Евролизинг ЕАД