е-Академия „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

 
е-Академия: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

  Тип: онлайн

  Продължителност: 3 урока –  общо 6-8 часа

   Ниво – начално

  Цена: 63 евро

 

Една чудесна мисъл на Лев Толстой твърди: „Всеки мисли да промени света, но никой не мисли да промени себе си.“ е-Академия „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“ съдържа три урока като използва реални казуси, за да изясни кои са възможните капани пред имплементирането на промяна в организацията и добрите практики за успешното й въвеждане.

Урок 1: ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КУРСА

Урок 2: ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

Урок 3: ВОДЕНЕ НА ЕКИПИ

От правилните начини на поднасяне на информацията до справяне с конкретните трудности мениджърите ще научат какво се очаква от тях. Специално внимание е отделено на различните реакции, с които хората посрещат промените и какво следва е поведението и подходът на мениджъра към тях.

Предложени са идеи за най-ефективното поведение, което един мениджър би могъл да демонстрира, за да помогне на себе си и екипа да преминат през процеса на промяната по най-успешния начин. Очевидно личният пример е свръхважен, но какво да се прави при липса на достатъчно яснота дори за мениджъра? Курсът дава отговор на този и други наболели въпроси.

Множество казуси и тестове ще ви помогнат да научите как да стимулирате хората си да се адаптират към промяната, като използвате за целта инструменти за информиране, нормиране, как да се справяте със слухове и да преодолеете всички бариери пред промените.

Изпрати запитване!

 

Уроците, съдържащи се в Академията:

Урок 1: ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КУРСА

Обучението запознава посредством реални казуси с най-ефективното поведение, което един мениджър би могъл да демонстрира, за да помогне на себе си и екипа да преминат през процеса на промяната по най-успешния начин.

Ще научите как да помогнете на хората си да се адаптират към промяната, като използвате за целта инструменти за информиране, нормиране, как да се справяте със слухове и да преодолеете всички бариери пред промените.

Урок 2: ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

Обучението запознава посредством реални казуси с най-ефективното поведение, което един мениджър би могъл да демонстрира, за да помогне на себе си и екипа да преминат през процеса на промяната по най-успешния начин.

Урок 3: ВОДЕНЕ НА ЕКИПИ

Ще научите как да помогнете на хората си да се адаптират към промяната, като използвате за целта инструменти за информиране, нормиране, как да се справяте със слухове и да преодолеете всички бариери пред промените.