СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ предлага:

– Пълен курс на обучение в дадена област;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!

ОБУЧЕНИЯ ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“: