ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Това обучение дава възможност да се развие емоционалната интелигентност на работното място. Работодател, който има висока емоционална интелигентност, може да управлява успешно собствените си импулси, комуникира успешно с другите около него, управлява промени добре, решава проблеми и използва хумора за да тушира напрегнати ситуации.

10-ТЕ „МЕКИ УМЕНИЯ“ (SOFT SKILLS), БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

Soft skills или „Меки умения“ могат да бъдат дефинирани като личностни качества, които значително влияят на способността да се общува и работи с други хора. Част от тези качества са по рождение, а други са се формирали под въздействието на средата, възпитанието и натрупания житейски опит. Меките умения са свързани с общуването, емоционалната интелигентност, (позитивното) отношение към света, справянето с проблеми, хармоничните взаимоотношения при работа в екип и т.н.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИ. СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛСАИ

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, търговски представители, офис асистенти, секретари и всички, за които времето е ценен ресурс, а натовареността им поражда високо ниво на стрес, с който те искат да се справят.


КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за разговор, съвети за това, как да направим впечатление и как да провеждаме разговори. Ще получите знания и съвети за умела невербална комуникация, както и техники за идентифициране на човека отсреща и намиране на подходящ подход към всеки.

АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И САМОУВЕРЕНОСТ

Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани. Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ

Качества като организираност, точност и ефективност, както и перфектни комуникационни умения, писмени и вербални, са от огромно значение, ако искате да постигнете целите си. Днешната бизнес среда е препълнена с информация, която вие трябва да съберете, анализирате, приоритизирате, до етапа, в който тя представлява ценност за организацията ви. Добрите административни умения ще намалят рисковете от „рухване на нещата”. Това обучение ще ви представи най-важните умения, чрез които да използвате ресурсите си ефективно, да управлявате времето си мъдро, да комуникирате резултатно и да си взаимодействате с другите умело.


УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА

Чувството на гняв би могло да има пагубни последствия, би могло да коства работата на един човек, личните взаимоотношения и дори живота, ако излезе извън контрол. Това обучение ще помогне на участниците в него, да разберат какво провокира гнева им и как да действат, когато усетят, че са обзети от гняв.

УМЕНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Този тренинг ще ви помогне да::

– подготвяте убедителни професионални презентации.
– разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително.

ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време с цел да повишат собствената си ефективност.