Добре дошли на обучението по Управление на гнева. Бенджамин Франклин е казал „В този свят единственото сигурно нещо са смъртта и данъците.” Ние бихме искали да добавим и още едно сигурно нещо: гнева. Чувството на гняв би могло да има пагубни последствия, би могло да коства работата на един човек, личните взаимоотношения и дори живота, ако излезе извън контрол. Въпреки това, чувството на гняв е типично за всяко едно човешко същество и е добре да сме запознати с различни видове ефективни подходи за справяне с гнева,когато той ни обземе.Това обучение ще помогне на участниците в него, да разберат какво провокира гнева им и как да действат, когато усетят, че са обзети от гняв.

 

В края на обучението участниците ще са в състояние да:

• Разберат динамиката на гнева чрез цикъла на гнева и теорията за боя и отбоя.
• Разкажат най-често срещаните митове за гнева и да ги опровержат публично посредством факти
• Разпознаят подходящите и неподходящи начини за справяне с гнева.
• Познават техники за контрол на гнева, като например разчитане на предупредителни сигнали за нарастване на гнева, използване на мисли за справяне с него, практикуване на техники за успокоение и изпускане на
• Разберат разликата между обективен и субективен маниер на говорене
• Познават съвети за справяне с проблемите.
• Изразяват чувства или позиция чрез използване на местоимението „Аз”.
• Познават умения и техники за изразяване на конструктивно несъгласие, включително ефективни техники за преговаряне и изграждане на решения.
• Да вземат предвид нечий нива на търпимост и лична динамика на гнева
• Използват начини за промяна, избягване и приемане на ситуации, провокиращи гнева.
• Познават кривата на енергията и как да реагират на чуждия гняв

 

Основни теми на програмата:


Управление гняв Артър Адамс Managing Anger Arthur Adams

Управление гняв Артър Адамс Managing Anger Arthur Adams

Регистрирай се сега!