Добре дошли на обучението по Емоционална интелигентност . Емоционалната интелигентност представлява набор от компетенции, чрез които се демонстрира умението на човек да разпознава поведението и настроението си и да ги управлява според ситуацията.

Това обучение дава възможност да се развие емоционалната интелигентност на работното място. Работодател, който има висока емоционална интелигентност, може да управлява успешно собствените си импулси, комуникира успешно с другите около него, управлява промени добре, решава проблеми и използва хумора за да тушира напрегнати ситуации. Тези мениджъри са съпричастни, позитивно настроени и умеят да обучават и убеждават, ако са поставени в условия, в които трябва да реализират продажба. Те решават проблемите на клиентите си и винаги са в тяхна услуга.

 

В края на обучението участниците ще могат да

• Определят и упражнят себеуправление, себеусещане, себеконтрол и себемотивиране, както и съпричастност.
• Разбират, използват и управляват емоциите си
• Вербално комуникиране с останалите
• Комуникират с останалите успешно чрез невербалнни сигнали.
• Идентифицират ползите от емоционалната интелигентност
• Обвързват емоционалната интелигентност с работното си място
• Намерят баланса между позитивизмът и негативизмът
• Ефективно да въздействат върху другите.

 

Основни теми на програмата:


Emotional Intellect Arthur Adams Емоционална Интелигентност Артър Адамс

Emotional Intellect Arthur Adams Емоционална Интелигентност Артър Адамс

 

Регистрирай се сега!