Добре дошли на обучението КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за разговор, съвети за това, как да направим впечатление и как да провеждаме разговори. Ще получите знания и съвети за умела невербална комуникация, както и техники за идентифициране на човека отсреща и намиране на подходящ подход към всеки.

Ежедневно влизаме в комуникация с много хора по различен начин – на живо, по телефона, по имейл. Би трябвало след толкова много практика всеки да е станал перфектен в общуването. Така ли е наистина? Проучване сочи, че над половината от конфликтите на работното място се дължат на недоразумения в комуникацията. Имайки предвид това, целите на това обучение са да даде знания и практически умения на всички, които искат да бъдат разбрани по-добре, да преодолеят недоразуменията в разговорите с другите и да постигнат убедително общуване независимо от различията помежду хората.

В края на обучението участниците ще:

•Научат принципите на комуникация между хората.
•Разберат разликите между чуване и слушане, за да постигнат пълноценно разбиране.
•Придобият важни умения за вербална комуникация и задаване на въпроси, с цел изясняване и дори контролиране на дадена ситуация.
•Разберат какво е невербална комуникация и как тя влияе на разбирането на казаните думи.
•Получат умения, нужни за започване на разговор, продължаването на такъв и довеждането му до по-задълбочени нива.
•Познават начини за ефективна писмена комуникация в имейл, когато не виждаш другия и не разчиташ невербалните сигнали.
•Научат да идентифицират човека отсреща за секунди, след което да приложат съответен подход на комуникиране, за да го убедят и спечелят.
•Разберат как обръщението към отсрещния човек, изграждането на връзка с него и умел разговор, могат да постигнат внушително представяне и значително влияние.
•Разберат как използването на факти и емоции може да спечели хора на тяхна страна.
•Разпознават типове личности и техния маниер на общуване по дрехите и други външни и поведенчески признаци.
•Научат някой хотрости около упражняването на въздействие върху околните само с помощта на подбран речник и невербален подход.
•Научат трикове за създаване на добро първо впечатление, оценка на дадена ситуация и начини как да спорят, без да оставят негативно усещане у събеседника.

 

Основни теми на програмата:


 

 

Ефективна комуникация Артър Адамс Effective Communication Arthur Adams

Ефективна комуникация Артър Адамс Effective Communication Arthur Adams

 

Регистрирай се сега!

 • Какво е комуникация

  Комуникационен процес. Кодиране и филтриране на информацията.
  Комуникация и разбиране. Как комуникираме?
  Основни и висши комуникационни умения.
  Други фактори при комуникацията.

 • Разбиране на бариерите при комуникация

  Преглед на често срещаните бариери.
  Езикови бариери. Стилове и нива.
  Културни бариери.
  Различия във времето и мястото.
  Предразсъдъци към говорещия или темата.
  Преодоляване на бариерите при общуване.

 • Невербална комуникация

  Принципът на Мехрабиян. Закон VVV.
  Езикът на тялото. Сигналите, които изпращаме на другите.
  Знаци и значение: знаци на лъжа, интерес, различни емоции.
  Жестове с ръце, крака, длани. Невербални бариери. Жестове с глава, докосване на лицето и др.
  Не е важно какво казваш, а как го казваш.

 • Умения за вербална комуникация

  Умения за активно слушане с разбиране.
  Защо спираме да слушаме и как да го избегнем?
  Умения за задаване на въпроси – отворени, затворени, проучващи, хипотетични и др.
  Представяне на информация. Как да акцентираме на важното и да избегнем „празните приказки“?

 • Имейл комуникация

  Кога има нужда от имейл?
  Принципи на имейл комуникацията: цел, съдържание, последващи действия.
  Subject line – правила и рискове.
  За стила, шрифта и текста като цяло.
  10 непростими грешки при писането на имейл.
  Как да избегнем нашият имейл да се озове в кошчето или спама?

 • Стилове на комуникация

  Личностни качества и стилове на комуникация. Моделът DiSC.
  Връзката между характера и стила на комуникация.
  Типове насочени към задачите. Типове насочени към отношенията.
  Бърз начин за идентифициране на личностния тип и предпочитан начин на общуване.
  Изграждане на стратегия за успешна комуникация с всеки човек.
  Как да убедим хората, като ги предразположим и спечелим на наша страна.

 • За връзката между поведението, външния вид и предпочитания начин на комуникация

  Избор на поведение.
  Избор на облекло, цвят, аксесоари и предпочитания за комуникация.
  Първо впечатление и оценка на ситуацията.
  Как да създадем индивидуален подход към човека отсреща в рамките на секунди?

 • Комуникация и екипна работа

  Комуникация в екипа. Стилове подходящи за лидера на екипа.
  Как да комуникираме по подходящ начин с различните членове на екипа?
  Как да се справяме с шефа си, когато е от труден комуникационен тип?