Добре дошли на обучението по „Асертивност и самоувереност. Манипулация и контраманипулация“. Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани. Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
 

Всеки се е сблъсквал с негативно мислещи хора или е попадал в ситуация, когато някой се опитва да използва манипулация насреща. Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.

• Дефинирате асертивността и самоувереността, както и да опишете четирите стила на комуникиране.
• Опишете характеристиките на негативното мислене и как бихме могли да се измъкнем от негативните мисли
• Опишете разликите между слушането и чуването, осъзнаете важността на езика на тялото и уменията за задаване на въпрос.
• Използвате методи за определяне на себестойността ви, и ще придобиете методи, чрез които да говорите позитивно за себе си
• Практикувате изпращането на позитивни сигнали чрез посланията си.
• Изградите разбирателство чрез асертивни техники за демонстриране на несъгласие, или чрез достигане до консенсус
• Използвате стратегии за постигане на положителни резултати в следствие на трудни междуличностни ситуации.
Научите и практикувате техники за контраманипулация насочена срещу личността, чувството за вина, справедливост и други.
• Усвоите и практикувате 4 неотразими асертивни техники за отстояване на манипулация и въздействие срещу вас, които могат да бъдат използвани на работното място или навсякъде.
• Повишите самоувереността си чрез интелигентно познаване и прилагане на техниката „метаезик“

 

Основни теми на програмата:


Асертивност Самоувереност Артър Адамс Assertiveness Self-confidence Arthur Adams

Асертивност Самоувереност Артър Адамс Assertiveness Self-confidence Arthur Adams

Регистрирай се сега!

 • Комуникационен процес

  Възприемане на информацията.
  Кодиране и филтриране.
  Добрата и лошата вест при комуникацията.
  Информацонна теория на Шанън Уивър. Кодиране и декодиране на посланието.

 • Асертивност и стилове на поведение

  Дефиниция за асертивност: А=Н+О-А.
  Четирите стила на поведение. Предимства, недостатъци.
  Кога е подходящ всеки от стиловете.
  Тест за самоопределяне на личния предпочитан стил.
  Четирите опори на асертивността.

 • Математика на човешкото поведение

  Уравнението за човешкото поведение: С+П=Р.
  „Облакът“ на емоциите или защо правим това, което всъщност не бива и после съжаляваме?
  Модел БББ – или колко всъщност е еволюирал човекът от маймуната?
  Разликата между физическа и емоционална вселен за нашия мозък.
  У всеки от нас живее един „робот“, но кой на кого е господар?

 • Самоувереност или как да станем асертивни?

  Да усетим себе си. Определяне на стойността ни.
  Умението „вътрешен диалог“.
  Да се научим да говорим позитивно за себе си.
  Идентифициране на нашите силни и слаби страни и фокусиране върху силните.
  Засилване на личните ни силни качества.
  Изкуството да звучим уверени. Ролята на езика на тялото.
  Първото впечатление…

 • Манипулация. Видове. Въздействие и ефект.

  Дефиниция за манипулация.
  Възможни обекти на агресия и манипулация и причини.
  Кой и как може да ни манипулира.
  Манипулативни техники: универсални и конкретизирани.

 • Техники за защита от манипулация и негативно въздействие.

  Универсални техники: „уточняване“.
  Техника за защита: „жонглиране“.
  Шест стъпки за справяне с манипулативни хора

 • Четири асертивни техники за справяне с агресивни и манипулативни хора

  Техника „Тресавище“.
  Техника „Отговор с въпрос“.
  Техника „Изречение от три части“
  Техника „Счупена плоча“.