Обученията се водят от екип на Бизнес тренинг център Arthur Adams ® Bulgaria Ltd. , включващ специалисти с голям финансов практически опит придобит в големи международни и български компании. Освен това обучаващите са специално подготвени тренери, които умело редуват лекцция и практически финансови казуси от българските условия.

Всеки модул от програмата на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.се представя под формата на:
– 40% знания под формата на презентация и информация по темата;
­ – 25% – ролеви игри, които поставят обучаемите в ситуации, които ще им позволят да изградят техники, приложими в реални бизнес условия;
­ – 20% – упражнения, решаване на казуси;
­ – 10% – дискусии, допринасящи за развиване на умения за анализ и разрешаване на проблеми;
­ – 5% – тестове и даване на обратна връзка.
Групата на обучаемите е 8 – 12 участници

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!

ОБУЧЕНИЯ ПО „ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“: