Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.

 

В края на обучението участниците ще могат да:

• Поставят и оценят цели от типа SMART
• Използват рутинните дейности, за да повишат продуктивността си
• Използват средствата за изготвяне на графици, за да оптимизират времето си
• Да са в крак със списъка си със задачи
• Стартират правилно нови проекти и задачи
• Използват основни техники за управление на проекти
• Организират физическото и виртуално работно място, така че да са максимално ефикасни
• Оптимизират времето си покрай използването на електронна поща и ръчни устройства
• Преборят отлагането

 

Основни теми на програмата:


Personal Productivity Arthur Adams Лична Продуктивност Артър Адамс

Personal Productivity Arthur Adams Лична Продуктивност Артър Адамс

Регистрирай се сега!