Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.

 

В края на обучението участниците ще могат да:

• Постигнат баланс между личен живот и работа, като развиват своите лични качества и умения.
• Ясно да съзнават кои са личните им житейски цели и да изградят своя SMART план.
• Създават свой личен график. Да използват 3-те методики ППП  за да оптимизират времето си.
• Управляват времето си от дългосрочни цели към ежедневни задачи.
• Противодействат на „крадците на време“ и отлаганията.
• Справят с работна претовареност – многобройни задачи, имейли, обаждания и др.
• Организират физическото и виртуално работно място, така че да са максимално ефикасни.
• Научат да казват „НЕ“ към колеги и висшестоящи.
• Да се научат да намират време за малките радости в живота.

 

Основни теми на програмата:


Personal Productivity Arthur Adams Лична Продуктивност Артър Адамс

Personal Productivity Arthur Adams Лична Продуктивност Артър Адамс

Регистрирай се сега!