За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на бизнес преговори, с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация.
Обучението запознава с правилните стъпки и техники, необходими за успешното водене на преговори, въвежда в психологията на преговорите, предоставя стратегии, тактики и техники за провеждане на резултативни преговори.

 

Това обучение ще помогне на участниците да:
– се запознаят с процеса на подготовка на преговори;
– придобият задълбочени познания, относно техниките на водене на преговори;
– се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на преговори;
– преодоляват външните опити да бъдат манипулирани;
– научат конкретни тънкости в стратегиите и тактиките при преговори;
– да разбират скрития смисъл на думите;
– да разбират кога ги лъжат;
– прилагат успешно на практика придобитите умения и знания;
– задават въпроси, които ще бъдат чути;
– постигат успех с умението си да слушат;
– представят себе си в благоприятна светлина.

 

Основни теми на програмата:


Бизнес преговори Артър Адамс Business Negotiations Arthur Adams

Бизнес преговори Артър Адамс Business Negotiations Arthur Adams

 

Регистрирай се сега!

 • Характеристики на ефективния преговарящ

  – Професионализъм.
  – Позитивно мислене.
  – Асертивност.

 • Комуникативни умения

  – Умения за събиране и предаване на информация.
  – Задаване на правилните въпроси.
  – Активно слушане и разбиране.
  – Невербалнa комуникация.
  – Разчитане на невербални сигнали.
  – Въздействие с невербални техники.

 • Основни принципи на преговорите

  – Приоритети ЖПП.
  – Позициониране при преговори.
  – Балансът на залозите.
  – Диаграма на решенията.
  – BATNA – Best Alternative to a Negotiated Agreement.

 • Умения за водене на преговори

  – Стратегия на преговорите.
  – Цели, позиции, интереси.
  – Тесни места, допирни точки.
  – Въпроси или отговори.

 • Фази на преговорите

  – Подготовка и планиране.
  – Предварителен разговор и размяна на информация.
  – Представяне на искания и предложения. Преговаряне.
  – Постигане на съгласие.

 • Тактики и противотактики при преговори

  – Тактики за въздействие при водене на преговори.
  – Тактики за цена.
  – Тактики за натиск.
  – Тактики за манипулация.
  – Тактики за противодействие при водене на преговори.

 • Боравене с отстъпките

  – Техники „бързо спускане“, „праволинейност“, „ситни стъпки“.

 • Типове преговарящи

  – Работа с трудни преговарящи
  – Подходи и техники за справяне
  – Избягване и справяне с конфликти

 • Отстояващо поведение

  – Типове поведение
  – Техники за отстояващо поведение

 • WIN-WIN стратегия при преговори

  – Какво представлява
  – Кога да се използва
  – Каква е ползата