Умения за телефонни продажби. "Студени контакти" / Telephone Selling Skills

Обучението е поджодящо за търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, за служители от кол център, които желаят усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите.

Това обучение ще ви помогне да:
– Изграждане на клиентски ориентирано поведение у служителите при комуникация с клиента;
– Придобиване на умения за задаване на правилните въпроси, ефективно слушане и провеждане на разговора позитивно и с постигане на желания резултат;
– Изграждане на практически умения за реакция по сигнали на клиента и за справяне в трудни ситуации по един ефективен начин;

присъствено или синхронно онлайн обучение

Повече информация

Адрес:

Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Дата:

30.01.2023

Час на започване: 9:30
Час на приключване: 16:30

Цена (без ДДС): €150.00

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Записване
За участие в избрани от Вас обучения на Arthur Adams Centre, моля попълнете регистрационната карта:

Желаете ли проформа фактура за извършване на плащане?

Данни за издаване на фактура

Оригиналът на фактурата ще получите:

Добавете още Участници? (кликнете ТУК, лимит: 5)

Добавете още: Добавете участник