Вие сте в офиса и преглеждате отчета с резултатите от последния месец и забелязвате отново същото представяне. Един от служителите ви не се е представили добре и не е успял да покрие нужната квота за месеца, въпреки, че сте разговаряли с него за значението на целите и тяхното постигане. Като цяло служителят е с отлично поведение и знаете, че е способен на много повече. Проблемът е, че не знаете как да го мотивирате, така че да постига целите си. До един момент, парите са вършели тази работа, но вече не е така. Вие сте объркан и знаете, че подобно настроение ще направи нещата още по-трудни за преодоляване. Какво следва да предприемете?

Това обучение е фокусирано върху начините, чрез които да превърнете коучинга в нещо естествено за вас и така да повишите представянето на служителите си. Коучингът е процес на изграждане на връзки и поставяне на цели. Колко добре се справяте с него е директно обвързано с това, до колко ще успеете да създадете една ползотворна връзка с хората си с помощта на разбиране и съвместно поставяне на цели. Това обучение ще ви запознае именно с този коучинг процес. Подгответе се да промените някои неща в себе си, за да успеете наистина да приложите коучинга в отношенията си със служителите около вас и да повишите ефективността от работата им.

 

• Дефиниране на термина коучинг, менторство и модела GROW
• Идентифициране и поставяне на подходящи цели, с помощта на техниката SMART
• Идентифициране на необходимите стъпки за дефиниране на моментния статус или реалност в ситуацията на даден служител.
• Идентифициране на нужните стъпки за дефиниране на възможните опции за служителя и превръщането на тзи опции в предварителен план.
• Идентифициране на стъпките за развиването на един финален план или заключение и мотивиране на служителя да действа по изпълнението на планираното.
• Идентифициране на ползите от изграждането на доверие между вас и служителя ви.
• Идентифициране на стъпките за даване на ефективна обратна връзка и задържане на доверието.
• Идентифициране и преодоляване на често срещани препятствия пред развитието и кариерния растеж на служителите ви.
• Идентифициране на момента, в който коучинг процеса е към своя край и е време да дадете на служителя си нови възможности за развитие
• Идентифициране на разликите между менторство и коучинг и използването и на двете, с цел изграждане дългосрочни отношения и позитивни отношения със служителите ви.

 

Основни теми на програмата:


Coaching Mentorship Arthur Adams Коучинг Менторство Артър Адамс

Coaching Mentorship Arthur Adams Коучинг Менторство Артър Адамс

Регистрирай се сега!