Добре дошли на обучението по Лидерство и влияние. Ако е вярно твърдението, че някои хора се раждат лидери, то някои лидери са родени по време на злощастни времена. Често хора, които никога не са имали лидерска роля, са поставяни в условия да влязат в изпълнението на такава, защото им се налага. Пример за това е родителството. Когато се роди едно дете, много родители откриват скрити лидерски заложби у себе си, за да защитят и напътстват детето си.

Лидерският потенциал съществува у всеки човек. Този потенциал може да бъде развит от външни фактори или пък от желанието да се саморазвиваме и самоусъвършенстваме. Това обучение дава насоки как да действате, за да задействате вътрешните фактори. След като се запознаете с техниките на лидерското поведение, вие ще се почувствате достатъчно уверени, че да поемете лидерството. Колкото повече опит имате в това да сте лидер по природа и да действате като такъв, толкова по-лесно ще става. Не е лесно да поемете лидерството, защото ще се наложи да взимате решения и срещате предизвикателства, но постепенно това става естествено и се отплаща за усилията ви.

 

Програмата е адаптирана за търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и управители на търговски вериги и обекти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати.

 

В края на обучението участниците ще могат да:

• Дефинират „лидерство”
• Обясняват Теорията за Великия човек
• Обясняват Теорията на отличителния белег
• Разберат Трансформационното лидерство
• Разберат хората, чиито лидери са и как да адаптират лидерските стилове
• Обяснят как се ръководи чрез насочване
• Обяснят как се ръководи чрез обучаване
• Обяснят как се ръководи чрез участие
• Обяснят как се ръководи чрез делегиране
• Познават Kouzes и Posner
• Проведат лична инвентаризация на качествата си
• Създадат план за действие
• Поставят лични цели

 

Основни теми на програмата:


Лидерство Влияние Артър Адамс Leadership Influence Arthur Adams

Лидерство Влияние Артър Адамс Leadership Influence Arthur Adams

 

Регистрирай се сега!