Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на колектива. Добра колективна работа означава позиция на интелигентност и екипност. Ефективните мениджъри трябва да могат да управляват своите екипи така, че да реагират гъвкаво и творчески на предизвикателствата на всяка ситуация.Програмата е подходяща както за мениджъри от средно ниво, така и за всеки ръководител, който желае да повиши мотивацията на екипа си или да усъвършенства своя стил на управление.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип;
– Изградите ефективен екип;
– Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
– Справяте с проблемите в екипа;

 

Основни теми на програмата:


Управление екипи Артър Адамс Team Management Arthur Adams

Управление екипи Артър Адамс Team Management Arthur Adams

 • Що е екип?

  – Разлика между група и екип
  – Условия за създаване на функциониращ екип

 • Жизнен цикъл на екипа

  – Формиране, наместване, нормиране, изпълнение
  – Принципи на екипното взаимодействие. Мястото на емоциите в съвместната работа
  – Какви са ролите в екипа.

 • Комуникация в екипа

  – Стилове на комуникация. Защо хората говорят на различен език?
  – Типове характери и как да се справяме с «трудните» хора
  – Има ли такова нещо като «правила» на комуникация?

 • Видове комуникация

  – Канали на комуникацията
  – Вербална и невербална комуникация
  – Необходимост от познаване на комуникационните модели от членовете на екипа

 • Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа

  – Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
  – Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
  – Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията
  – Вземане на решения в екипа: консенсус или тирания?. Ефективност на методите в зависимост от казуса и зрелостта на екипа
  – Управление на търговски екипи

 • Причини за недобро справяне на хората в екипа

  – Собствените им очаквания
  – Ниво на компетентност
  – Наличие или липса на контрол
  – Липса на желание
  – Проблеми

 • Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

  – Позитивно насърчаване на поведението
  – Негативно насърчаване
  – Санкциониране

 • Разрешаване на конфликти в екипа

  – Видове конфликти
  – Етапи на конфликта
  – Изпитани и по-малко известни техники за справяне

 • – С различния от нас
  – С всеки който определяме като труден характер

 • Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа

  – Стратегия за справяне с конфликти
  – Конфликтогени
  – Добър самоконтрол
  – Вземане на решения
  – Наличие на резервен план