За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на преговори, с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация.
Програмата запознава с основните стъпки и техники, необходими за успешното водене на преговори, въвежда в психологията на преговорите, анализира тактически и стратегически техники за провеждане на резултативни преговори.

 

Това обучение ще помогне на участниците да:
– се запознаят с процеса на подготовка на преговорите;
– придобият задълбочени познания, относно техниките на водене на преговори;
– се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на преговори;
– преодоляват външните опити да бъдат манипулирани;
– да разбират скрития смисъл на думите;
– да разбират кога ги лъжат;
– прилагат успешно на практика придобитите умения и знания;
– задават въпроси, които ще бъдат чути;
– постигат успех с умението си да слушат;
– представят себе си в благоприятна светлина.

 

Основни теми на програмата:


Business Negotiation Skills Arthur Adams Умения за Бизнес Преговори Артър Адамс

Business Negotiation Skills Arthur Adams Умения за Бизнес Преговори Артър Адамс