10-те „МЕКИ УМЕНИЯ“ (SOFT SKILLS), без които не можем

Soft skills или „Меки умения“ могат да бъдат дефинирани като личностни качества, които значително влияят на способността да се общува и работи с други хора.

Част от тези качества са по рождение, а други са се формирали под въздействието на средата, възпитанието и натрупания житейски опит.

Меките умения са свързани с общуването, емоционалната интелигентност, (позитивното) отношение към света, справянето с проблеми, хармоничните взаимоотношения при работа в екип и т.н. Но тези черти от поведението и характера се формират бавно и съответно трудно могат да се променят…..

Присъствено обучение

Повече информация

Адрес:

Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Дата:

12.02.2024

Час на започване: 9:30
Час на приключване: 16:30

Цена (без ДДС): €190.00

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Записване
За участие в избрани от Вас обучения на Arthur Adams Centre, моля попълнете регистрационната карта:

Желаете ли проформа фактура за извършване на плащане?

Данни за издаване на фактура

Оригиналът на фактурата ще получите: