Loading Images
wpif2_loading
cez_arthur_adams_bulgaria.jpg

cez_arthur_adams_bulgaria (3).JPG

cez_arthur_adams_bulgaria (1).JPG

cez_arthur_adams_bulgaria (4).JPG

cez_arthur_adams_bulgaria (2).JPG

cez_arthur_adams_bulgaria.jpgcez_arthur_adams_bulgaria (3).JPGcez_arthur_adams_bulgaria (1).JPGcez_arthur_adams_bulgaria (4).JPGcez_arthur_adams_bulgaria (2).JPG

ПредизвикателствотоCEZ_Reference_Arthur_Adams_Bulgaria

През 2010 година дружеството проведе тръжна процедура с цел избор на изпълнител на обучение, част от проект „Повишаване на компетенциите на служителите – ключ към добрата комуникация с клиентите” по Оператвина програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Решението

Консултантите от Артър Адамс България разработиха обучение в два модула на тема „Работа с клиенти”. Изцяло интерактивният подход при провеждането му включваше упражнения, ролеви игри и казуси от практиката на участниците, като идеята бе те да работят конструктивно за постигане на заложените цели на обучението. Предвиждаха се изпитни сесии и самостоятелна работа за обучаемите.

Постигнати резултати

Обучението доведе до средна успеваемост над 80 процента от изпитните тестове и изразено удовлетворение във формулярите за обратна връзка, попълнени от участниците в програмата. В допълнение по време на обученията бяха осъществени две проверки от контролните органи по оперативната програма, които преминаха успешно и регистрираха стриктно и внимателно водене на документацията по проекта и спазване на графиците на провеждане на обученията.

Всичко това доказва успеха на модулната програма „Работа с клиенти” по отношение повишаването на компетенциите на служителите в сферата на обслужването на клиенти и отстояването на собствената позиция.

СВАЛИ ОТ ТУК

Виж други