Loading Images
wpif2_loading
asbis_arthur_Adams_bulgaria (1).JPG

asbis_arthur_Adams_bulgaria (4).JPG

asbis_arthur_Adams_bulgaria.jpg

asbis_arthur_Adams_bulgaria (2).JPG

asbis_arthur_Adams_bulgaria (3).JPG

asbis_arthur_Adams_bulgaria (1).JPGasbis_arthur_Adams_bulgaria (4).JPGasbis_arthur_Adams_bulgaria.jpgasbis_arthur_Adams_bulgaria (2).JPGasbis_arthur_Adams_bulgaria (3).JPG

Предизвикателството

Артър Адамс® България е изборът на Асбис България за постигане на плануваното развитие и обучение на служителите. Предложеното решение от страна на екипа на Артър Адамс® и в последствие на пълно одобрено и от възложителите, бе организирането на обучителна програма на тема „Проактивни B2B продажби на услуги и решения”.

Решението

В следствие на ефективната комуникация и проведения анализ на потребностите от обучение, бе изготвена обучителна програма за търговския отдел от 4 различни звена на компанията възложител: продуктови мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, мениджъри „Продажби” и експерти от търговския отдел. В програмата взе участие и търговският директор на компанията. Целта бе, чрез тези практически занятия, да се подобри ефективността в ежедневната дейност на участниците и това да повиши резултатността, запазвайки качеството на работата и услугите.

Обучението има за фокус да изгради у участниците унифициран подход на търговските умения в продажбите към бизнеси от типа B2B, стратегически и VIP клиенти.

Не на последно място, обучението има за цел да разкрие пред участниците как проактивният подход при продажбата на услуги и решения е основен метод за управление на тези продажби в условия на криза и промени.

Постигнати резултати

Обучението предостави на участниците разнообразен арсенал от знания и умения, адаптиран към специфичните нужди на служителите. Участниците се запознаха с особеностите при продажби, отнемащи продължителна подготовка и в последствие проследяване.

СВАЛИ ОТ ТУК

Виж други