ОБУЧЕНИЯ ПО „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО И СУПЕРВАЙЗОРИ:

 

Сертификационната програма „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО И СУПЕРВАЙЗОРИ“ е изградена от шест обучения/модули/.

Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на 2 дни.

Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания

 При посещение на отделна тема/ модул – получавате сертификат за съответната тема.

При посещение на 4 (четири) или повече модула получавате отстъпки и сертификат за програмата „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО И СУПЕРВАЙЗОРИ“

Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.

– Пълен курс на обучение в дадена област;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.

Отстъпка за участие в 4 (четири) или повече обучения/модули от Сертификационна програма!
Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!