Програмите на Arthur Adams ® Bulgaria за сплотяване на екипи и развиване на лидерски умения са наситени с весело настроение и приятни емоции, в които е необходимо много добро разбирателство в групата, бързо и точно вземане на решения и взаимопомощ.

 • За кого са предназначени?

  За малки и големи екипи от всички бизнес сфери.

 • Цели на тийм билдинга с Arthur Adams ® Business Training Centre

  – Взаимно опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа.
  – Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа.
  – Ефективни групови процеси на вземане на решение.
  – Споделена визия и съгласуваност между лични и корпоративни цели.
  – Развиване на умения за водене на преговори.
  – Открита и ползотворна комуникация.
  – Преодоляване на напрежението в екипа.
  – Диагностика на проблеми.
  – Разрешаване на конфликти.
  – Неформално общуване на членовете на екипа.
  – Съпричастност и мотивация на служителите.

 • Ползите за вас и вашата организация

  – Тимбилдингите на Arthur Adams ® Bulgaria – Business Training Centre са изцяло интерактивни с фокус върху игровите елементи.
  – Създават се предпоставки за подобряване на взаимовръзката между отделните участници, което дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа.
  – Екипът обучаващи наArthur Adams ® Business Training Centre в тимбилдинга използва богат професионален опит, за да създаде атмосфера на съпреживяване и творчество, за формиране на ефективни екипни взаимодействия и комуникация във фирмата.
  – Възможност за обективна оценка на всеки участник в тимбилдинга, включващ психологически профил и препоръки за нуждите от обучение и развитие.

 • Методика на тимбилдинга на Arthur Adams ® Business Training Centre

  – Интерактивни занимания
  – Структурирани workshops сесии
  – Ролеви игри
  – Практически задачи и анализи
  – Видеозаснемане на игрите и последваща прожекция с анализ
  – Обратна връзка

 • Място на провеждане

  Тимбилдинг обучението се провежда в приятна обстановка на открито, извън големия град. Aко времето не позволява има и втора опция – на закрито.

  ­- Предразполага участниците към отвореност към темите и открито споделяне на опит.
  -­ Създават се нови личностни взаимоотношения.
  ­- Предизвикват творчество, нестандартно мислене и приключенски ентусиазъм.

 • Технически средства

  -­ Нагледни и помощни средства за отделните игри
  -­ Допълнителни: костюми, атрибути за игрите
  ­- Забавни, но стойностни награди за победителите в тимбилдинг игрите.

 • Времетраене

  Продължителността на тимбилдинга е според желанията и нуждите на клиента.

 • “Бих препоръчала курса на колеги и приятели, тъй като за мен беше много полезен и ви пожелавам да организирате повече обучения.” –Стефания Бекирска, Братя Матеви ООД

 •  
 • “Практически насочено е и дава конкретни насоки какво и по какъв начин може да се подобри.” –Галина Младенова, Palms Merkur Casino

 •  
 • “Изключително съм впечатлена от игрите и упражненията. Самият факт, че всички се включихме във всичко с очевиден интерес, говори достатъчно. Най-вече играта за комуникация.” –Михаела Михайлова, Унибет

 •  
 • “Възможността всички да участват в упражненията, обсъжданите теми и възможността да се обмени опит и гледни точки с колеги.” –Пламен Христов, х-л Интернационал

 •  
 • “Обучението беше забавно и много добре поднесено. Липсваше сухотата на подобни мероприятия. Сякаш сам достигаш до извода, а не някой друг да ти го налага.” –Сабина Данова, Елдорадо корпорейшън

 •  
 • “Интерактивността и възможността за поглеждане в частния случай. Определено беше полезно и полага много добри основи.” –Димитър Пантелеев, Унибет

 •  
 • “Интересните начини, с които да се постинт целите на обучението. Това повишава ефективността му!” –Борис Петков, Sesame

 •  
 • “Методите и практическите задачи, съчетани с умението на лекторите да предават информация, са изключително приятни за обучение.” –Марин Карагьозов, Група Елит АД

 •  
 • “Възможност за извличане на добри методи за комуникация и управление в дадена фирма или организация, предоставена в лека и забавна форма.” –Ивайло Симеонов, х-л Интернационал

 •  
 • “Обучението беше на високо ниво. Много достъпно, увлекателно, различно. Хареса ми, че е интерактивно и професионално поднесено.” –Магдалена Петкова, Елдорадо Корпорейшън

 •  
 • “Много харесах начина, по който ни беше представена информацията от водещите. Казусите и задачите бяха актуални и съвсем точни.” –Никола Ненков, Група Елит АД

 •  
 • “Най-много ми хареса начина на поднасяне на информацията. Избегнаха се дългите и отегчителни лекции, от които не запомняш нищо.” –Богдана Сапунджиева, Елдорадо Корпорейшън

 •