За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.

 

Този тренинг ще ви помогне да:
- подготвяте въздействаща и убедителна презентация.
- да подхождате професионално към подготовката и стиловете на презентация
- разберете въздействието на вашият глас и език на тялото върху аудиторията.
- се справяте с въпроси от аудиторията и да ги обсъждате убедително.

 

Основни теми на програмата:


Presentation Skills Arthur Adams Умения за въздействаща презентация Артър Адамс

Presentation Skills Arthur Adams Умения за въздействаща презентация Артър Адамс

 • Въведение в курса

  - Как да създадем силна въздействаща презентация?
  - Проблеми и техните решения по време на презентация

 • Умения за подготовка на материалите за презентация

  - Определяне на цел и съдържание
  - Избор и подбор на материали
  - Подреждане на основните точки
  - Скициране на съдържанието и използване на бележки
  - Анализ на аудиторията

 • Личен стил и навици

  - Език на тялото
  - Въздействие с глас
  - Поддържане на визуален контакт
  - Съпътстващи материали
  - Начало на презентацията
  - Как да продадете идеите си и да бъдете убедителни

 • План за действие

  - Въпроси и отговори
  - Справяне с негативни настроения
  - Изказване без предварителна подготовка
  - План на презентация
  - Списък с всичко необходимо за презентацията

 • Структура на презентация

  Въведение
  - Ключови моменти
  - Стандартно и нестандартно въведение
  Изложение
  - Принципно структуриране
  - Тройният принцип
  Заключение
  - Ключови моменти; енергетизиране на аудиторията

 • Въздействаща презентация, когато се сблъскаме с негативна аудитория

  - Как да се подготвим
  - Как да парираме враждебност
  - Как да се справяме по теми,по които не сме подготвени
  - Как да се справяме с несериозно отношение
  - Как да реагираме при форсмажорни обстоятелства

 • Сценична треска

  - Справяне със стрес и нервно напрежение
  - Правила за справяне с напрежението и стреса преди, по време и след презентация

 • 5 съставки на силно въздействаща презентация

  - Въвличане на аудиторията
  - Методът “ваксинация”
  - Подходът “общ знаменател”
  - Продажбени методи при презентацията
  - Техники да накараме аудиторията да запомни максимално от чутото