Добре дошли на обучението на тема Измерване на резултатите от проведено обучение. Въпреки, че всички знаем колко ползи може да има едно обучение, често е много трудно да докажем тези ползи и да оправдаем финансовата инвестиция в тях. Някои теми, като търговки умения или управление на времето, могат да бъдат оценени чрез директно измерване на постигнатото, защото то е реално осезаемо. Други теми, като например лидерство и комуникация, генерират ползи, които не са директно овързани с материални придобивки. Това обучение представя различните начини за оценка на едно проведено обучение и постигнатия с него прогрес. Както и как да се използват тези резултати, за да се докажат резултатите от обучението.

 

В края на обучението участниците ще:• Познават стиловете на учене на Колб и учебния цикъл
• Познават етапите за реализирането на оценка на Кърк Патрик
• Познават много начини за оценяване, включително чрез поставяне на цели, тестове, интервюта, наблюдения, оценки от типа „заден джоб”, оценка на уменията и учебни журнали
• Знаят кога да използват различните методи.
• Умеят да извършат анализ на нуждите
• Умеят да извеждат цели на ученето и да ги свързват с процеса по оценяване
• Умеят да изготвят план за оценка, за да могат да оценят всеки един етап от обучението и извън него.
• Умеят да идентифицират разходите, ползите и как да оправдаят инвестицията в обучението
• Познават частите на един бизнес казус

 

Основни теми на програмата:


 

Measuring Results Training Arthur Adams Измерване Резултатите Проведено Обучение Артър Адамс

Measuring Results Training Arthur Adams Измерване Резултатите Проведено Обучение Артър Адамс

Регистрирай се сега!