След това обучение, финанси за не-финансисти вече няма да е непозната област. Финансисти или не-финансисти, за всички мениджъри представянето им е свързано с постигането на определени финансови резултати. За целта те трябва да имат познания по финанси без да са финансисти. Как да разбираме финанси, как да вникнем в езика на финансистите, да разбираме техните цифри, така че да можем да използваме данните им за вземането на успешни решения?
Програмата е подходяща за мениджъри от средно и висше ниво, които желаят да обогатят финансовите си познания в помощ на своята по-добра работа.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Да научите финанси за не-финансисти
– Да познавате финансовите отчети и тяхното тълкуване
– Да разбирате как ежедневните делови решения се отразяват във финансовите отчети
– Да общувате на професионален език за финанси с финансисти и счетоводители
– Да придобиете умения по финанси като не-финансисти
– Да работите с финансовата информация за по-ефективно управление

 

Основни теми на програмата:


Finance Arthur Adams Финанси Артър Адамс

Finance Arthur Adams Финанси Артър Адамс

Регистрирай се сега!