Програмата е предназначена за търговски директори, мениджъри продажби, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, регионални мениджъри и всички, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения. Да постигнат конкурентно преимущество в процеса на откриване на нови бизнес възможности за привличане на нови клиенти и развитие на настоящите клиенти.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– получите знания и практически умения за откриване на нови бизнес възможности
– придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти;
– усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и водене на търговски срещи;
– умения за водене на преговори с трудни клиенти

 

Основни теми на програмата:


key sale skills Arthur Adams Ключови продажбени умения Артър Адамс

key sale skills Arthur Adams Ключови продажбени умения Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 
 • Основни ситуации при продажба

  – Основи на продажбения процес
  – Консултативни продажби
  – Консултативни и обикновени продажби
  – Проактивно отношение към продажбите
  – Справяне с възраженията на клиента

 • Принципи на активното продаване

  – Индивидуален подход
  – Психологически прийоми
  – Търпение, постоянство, деликатност
  – Обслужване на сделката/договора
  – Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация

 • Подход към клиентите в зависимост от тяхната класификация

  – Класификация според финансовия ресурс
  – Класификация според наличен интерес към покупка
  – Принцип на Парето и кризата

 • Работа с клиенти

  – Гледна точка: потребител
  – Гледна точка: клиент
  – Гледна точка: купувач (клиента на нашия клиент)

 • Разкриване на KPIs на Ключовия Клиент

  Видове потребности и разграничаване между рационални и емоционални
  – Нужди, потребности
  – Изисквания
  – Перспективи, страхове
  – Конкурентна обстановка
  – Персонални фактори

 • Методи за установяване на потребностите на клиента

  – Какво трябва да чуе клиента за да ви избере
  – Как да разкажем за предимствата на нашия продукт/услуга
  – Потребности и мотиви за покупка. Как да разберем мотивите и да мотивираме клиента да вземе решение за покупка
  – Как отговаряме на рационалните и на емоционалните потребности на клиента

 • Умения за водене на преговори

  – Стратегия на преговорите
  – Фази на преговорите
  Подготовка
  Размяна на информация
  Преговаряне
  Постигане на съгласие

 • Типове характер на преговарящия и подходи към тях

  – Умения за анализ на типажите
  – Типове: агресивен; подозрителен; необщителен; манипулативен; експерт; анти
  – Подход към всеки тип
  – Техника за настройване според клиента
  – Как можем да окажем влияние върху преговарящия